Jury konkursowe dokonało oceny nadesłanych prac w ramach konkursu pt:„Rodzinne wspomnienia na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” i postanowiło przyznać główną nagrodę pieniężną w wysokości  2 000 zł  Panu Leszkowi Wyrzykowskiemu z  Łodzi, który jest Członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Łodzi ul. Traktorowa 63) oraz wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 1000 zł Panu Jakubowi Górnemu z miejscowości Bucz, który jest Członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Lesznie ul. Leszczyńskich 24).

Serdecznie gratulujemy!!!

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że konkurs spotkał się z tak pozytywnym odbiorem i dużym zainteresowaniem. Jednocześnie, składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przesłały swoje prace na konkurs. Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.