Klienci mają prawo do zapoznania się z umową, przed jej zawarciem – orzekł na kwietniowym posiedzeniu Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Polską Telefonią Komórkową Centertel (obecnie Orange Polska) i UOKiK. Według orzeczenia sądu operator „działał niezgodnie z prawem, utrudniając konsumentom przeczytanie umowy przed jej zawarciem”. 

Umowa na odległość. Gdy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest zawierana lub zmieniana na odległość, np. przez telefon lub internet, operator powinien dostarczyć konsumentowi kontrakt w wersji pisemnej.

– Postępowanie UOKiK wykazało m.in., że spółka PTK Centertel (obecnie Orange Polska) wywierała na swoich klientów niedopuszczalną presję, wymagając, aby podpisywali umowę w obecności kuriera – czytamy w oświadczeniu urzędu.

Zdaniem UOKiK, stosowana przez Orange praktyka utrudniała konsumentom przeczytanie ze zrozumieniem kontraktu przed jego podpisaniem. Tymczasem, zgodnie z prawem, konsument powinien mieć realną możliwość zapoznania się z wzorcem umownym przed złożeniem podpisu tak, aby znał wiążące go postanowienia.

Wyrok sądu dotyczy decyzji Prezesa UOKiK z grudnia 2010 r. Sąd podzielił stanowisko UOKiK, jednak obniżył karę pieniężną do 13 937 400 zł. Za okoliczność łagodzącą uznane zostało podjęcie przez PTK Centertel negocjacji ze spółką kurierską w celu zmiany sposobu doręczania przesyłek.  Źródło: PAP