Klienci Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF w Warszawie zaniepokojeni pytają, co dzieje się z ich wnioskiem o upadłość konsumencką, kiedy otrzymają wezwanie do sądu na przesłuchanie? Kontakt telefoniczny z sekretariatem wydziału upadłościowego nie zawsze jest możliwy. W tej sytuacji bardzo pomocny i wygodny jest dostęp, poprzez Internet, do sądowego portalu informacyjnego.

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest serwisem, który ma na celu ułatwienie w szczególności osobom zainteresowanym – stronom postępowania i ich pełnomocnikom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, także terminach wyznaczonych rozpraw we wszystkich wydziałach: gospodarczym, cywilnym, karnym.

Osoby, które złożyły wniosek o upadłość konsumencką nie muszą, czekając na przesyłkę listową z sądu, stresować się przedłużającym się oczekiwaniem na decyzję sądu, choć trzeba przyznać, że ten czas oczekiwania jest krótki, bo zaledwie 2-3 miesięczny. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w portalu śledzimy na bieżąco kolejne etapy rozpatrywania naszej sprawy. Dowiadujemy się o nadaniu sygnatury sprawy, ewentualne o zarządzeniu ws. wezwania do uzupełnienia wniosku. W tym wypadku otrzymujemy więcej czasu na przygotowanie i złożenie wyjaśnienia bo termin na uzupełnienie braków formalnych jest bardzo krótki, bo zaledwie 7 dniowy. Wreszcie wyznaczenie terminu rozprawy. Jest to bardzo ważna informacja kończąca trudny czas niepewności dla wnioskodawców, obawiających się czy ich wniosek nie zostanie odrzucony już na pierwszym etapie rozpatrywania. O tym wszystkim osoby składające wniosek dowiadują się niejako z wyprzedzeniem, korzystając z portalu.

Serwis dostępny jest pod adresem https://portal.waw.sa.gov.pl.

Korzystanie z portalu nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga dodatkowego oprogramowania.

Zgodnie z regulaminem, aby skorzystać z portalu należy wypełnić na stronie głównej serwisu wniosek o rejestrację konta, a następnie zgłosić się do stanowisk Biura Obsługi Interesantów dowolnego Sądu, w ramach danej apelacji) w celu:

  • zweryfikowania danych podanych we wniosku (na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,
  • odbioru loginu i hasła dostępu (weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników stanowisk informacyjnych parametrów dostępu),
  • złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Możliwa jest także weryfikacja użytkownika z wykorzystaniem ePUAP – podpis za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Osoba zainteresowana weryfikacją użytkownika za pomocą ePUAP musi posiadać aktywny dostęp do profilu zaufanego ePUAP.

Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawiają się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji konta.