W zeszłym roku zmarł mój ojciec. Z przekazu rodzinnego wiem, że posiadał, co najmniej trzy konta w różnych instytucjach finansowych, na których prawdopodobnie znajdują się środki pieniężne. W jaki sposób mogę uzyskać informacje o rachunkach osoby zmarłej? Czy muszę udać się do każdej z instytucji z osobna? – pyta Pani Anna, klientka Ośrodka Doradztwa z Krakowa.

Od 1 lipca 2016 r. spadkobiercy poszukujący rachunków należących do osoby zmarłej mogą skorzystać z nowej usługi świadczonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) – Centralnej Informacji o Rachunkach. Usługa umożliwia uzyskanie pełnej informacji o rachunkach danej osoby we wszystkich bankach i SKOK-ach działających w Polsce. Wystarczy złożyć wniosek w dowolnym banku lub SKOK-u.

Warunkiem uzyskania informacji o rachunkach osoby zmarłej przez przedstawienie w banku lub SKOK-u, w których składamy wniosek – prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Brak dokumentu spowoduje odmowę przyjęcia wniosku.

Przed uruchomieniem Centralnej Informacji o Rachunkach, spadkobiercy poszukujący rachunków osoby zmarłej musieli złożyć osobne zapytanie w każdym banku i SKOK-u. Biorąc pod uwagę, że takich instytucji jest około 100, było to nie lada wyzwanie. W chwili obecnej wystarczy udać się do dowolnego banku lub SKOK-u, złożyć wniosek i uiścić opłatę, a wybrana przez nas instytucja przekaże zapytanie do Centralnej Informacji. Po zgromadzeniu danych ze wszystkich banków i SKOK-ów, odpowiedź na nasze zapytanie zostanie przesłana do instytucji, w której złożyliśmy wniosek.

Wysokość opłaty za usługę jest ustalana przez każdy bank i SKOK indywidulnie.

Raport nie będzie jednak zawierał informacji o wysokości środków znajdujących się na rachunku. Aby uzyskać tę informację i wypłacić pieniądze należy udać się do banku lub SKOK-u wskazanym w raporcie, przedkładając dokument potwierdzający nabycie prawa do spadku.

Z Centralnej Informacji mogą również skorzystać osoby poszukujące rachunków własnych np. w celu ich likwidacji.

Centralna Informacja w 4 krokach:

  1. Złożenie wniosku – spadkobierca (wnioskodawca) składa wniosek w dowolnym banku lub SKOK-u. Instytucja weryfikuje podstawę prawną złożenia wniosku, pobiera opłatę zgodnie z własnym cennikiem i przekazuje zapytanie do Centralnej Informacji.
  2. Zapytanie o rachunki – Centralna Informacja przesyła zapytanie o rachunki danej osoby do wszystkich banków i SKOK-ów.
  3. Weryfikacja – banki i SKOK-i są zobowiązane do przekazania odpowiedzi na zapytanie w ciągu 3 dni roboczych. Na tej podstawie tworzony jest zbiorczy raport zawierający:
  • nazwy podmiotów prowadzących rachunki i numery rachunków,
  • informację, czy rachunek jest nadal prowadzony,
  • informację, czy jest to rachunek wspólny,
  • informację o umowach rachunku rozwiązanych lub wygasłych z powodu śmierci posiadacza rachunku lub braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat.
  1. Uzyskanie informacji – zbiorcza informacja (raport) dostarczana jest niezwłocznie do banku lub SKOK-u, w którym został złożony wniosek. Spadkobierca odbiera raport z placówki.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.centralnainformacja.pl

 Baner Porada tygodnia