Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 15 lat wraz z Kasą Stefczyka wspiera podopiecznych Domów Dziecka. Tegoroczna zbiórka publiczna „SKARBONKA” miała swój finał 30 kwietnia.  Organizator zbiórki  – Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej wraz z partnerami Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową im. F. Stefczyka oraz Stefczyk Finanse – Towarzystwo Zarządzające SKOK sp. z o.o. SKA  podobnie jak w latach ubiegłych zadbali o jej przeprowadzenie. Pracownicy Kasy aktywnie zaangażowali się jako wolontariusze i sprawowali pieczę nad skarbonkami wystawionymi w Oddziałach Kasy Stefczyka.

Dzięki hojności i wsparciu akcji przez darczyńców, głównie członków SKEF i Kasy Stefczyka udało się zebrać kwotę: 24 334,09 zł.

Dzięki zebranym środkom zakupione prezenty  – sprzęt komputerowy i materiały edukacyjne  w dniu 8 czerwca 2020 roku trafiły do podopiecznych z trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego w Gostycynie, Żalnie i Białochowie. 

Tegoroczna zbiórka a w szczególności jej finał odbywały się w trudnym czasie trwającej w kraju pandemii. Tym bardziej cieszymy się, że w tak ciężkim czasie serca naszych darczyńców pozostały otwarte.

Od wiosny 2005 roku dzięki wsparciu i hojności darczyńców łącznie zebrano prawie 347 tys. zł. Środki te pozwoliły na obdarowanie podopiecznych z 28 Domów Dziecka na terenie całego kraju.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w imieniu własnym oraz wszystkich obdarowanych składa serdeczne podziękowania za dotychczasowe wsparcie akcji i dokonane wpłaty.

Wkrótce rozpocznie się kolejna edycja zbiórki i mamy nadzieję, że jak co roku uda nam się zebrać jeszcze więcej środków.

sprzęt komputerowy dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Białochowie
placówka w Gostycynie