Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zostało przyjęte w poczet członków stowarzyszonych Międzynarodowej Grupy ds. Edukacji Finansowej (ang. International Network on Financial Education, INFE), utworzonej przez Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. skrót OECD).

Do głównych zadań OECD/INFE należą m.in.: gromadzenie danych, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, i opracowanie badań i analiz porównawczych w zakresie poziomu wiedzy finansowej . Jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń w zakresie promocji edukacji finansowej jest projekt Global Money Week, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy finansowej wśród dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o OECD/INFE tutaj >>>