Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 19.04.2018 r. wzięło udział w Kongresie Organizacji Pozarządowych zorganizowanym przez Lubelski Urząd Wojewódzki, na który składał się cykl czterech spotkań w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej. Kongres zaprezentował działalność organizacji, aktywizujących lokalne społeczności.

Celem kongresu było również wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych poprzez promocję ich dobrych praktyk. Podczas kongresu odbyły się prezentacje i moderowane dyskusje, którym równolegle towarzyszyły targi NGO pod hasłem: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Podczas Kongresu Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej miało okazję zaprezentować pozostałym uczestnikom Kongresu swoją działalność edukacyjną, wydawniczą i charytatywną. SKEF reprezentowali: Monika Marchalewska i Waldemar Szkiela – Specjaliści ODFiK.