W dniu 30 listopada 2017 r. zakończyła się kolejna edycja zbiórki publicznej „SKARBONKA” prowadzona wspólnie przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej i Kasę Stefczyka, której pracownicy aktywnie zaangażowali się jako wolontariusze i sprawowali pieczę nad skarbonkami wystawionymi w Oddziałach Kasy Stefczyka. Dzięki hojności i wsparciu akcji przez  darczyńców, głównie członków Kasy i SKEF udało się zebrać kwotę: 19 721,48 zł. Środki te pozwoliły na obdarowanie podopiecznych z dwóch placówek sprzętem komputerowym i multimedialnym.

   

W dniu 19 grudnia 2017 r. zakupiony sprzęt został przekazany przez Monikę Marchalewską – przedstawiciela SKEF oraz Martę Banch–Klujewską – kierownika oddziału Kasy Stefczyka w Białej Podlaskiej  do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Janowie Podlaskim na ręce koordynatora placówki Pana Kamila Daniluka. Natomiast 22 grudnia 2017 r. Monika Marchalewska wraz z przedstawicielami oddziału Kasy Stefczyka w Zamościu dokonały przekazania sprzętu w Domu Dziecka w Zamościu na ręce dyrektora placówki – Pani Edyty Panas.

Miło nam też poinformować, że oddział Kasy Stefczyka w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 90 zebrał najwięcej pieniędzy, również dzięki aktywnemu wsparciu naszych wolontariuszy.

W imieniu obdarowanych i własnym serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wpłaty. Wkrótce rozpocznie się kolejna edycja zbiórki i mamy nadzieję, że przy wsparciu członków SKEF oraz SKOK uda się nam zebrać jeszcze więcej środków, dzięki którym będzie możliwe wsparcie kolejnych podopiecznych z Domów Dziecka. Sprawozdanie ze zbiórki i rozdysponowania zebranych środków tu: >>>