W dniu 16 stycznia 2020 r. Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowała polsko-rosyjskie Seminarium Naukowe „Spółdzielczość XXI wieku – doświadczenia, praktyka i perspektywy”, które było jednym z kilku wspólnych spotkań w latach 2019-2020, poświęconych prawu spółdzielczemu w XXI w. w Polsce i w Rosji. Partnerami wydarzenia byli: Spółdzielczy Instytut Naukowy oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Polska strona reprezentowana była przez: prof. dr hab. Jakuba Stelinę, dr hab. Tomasza Bąkowskiego, prof. UG, dr hab. Annę Jurkowską-Zeidler prof. UG, dr hab. Joannę Kruczalak-Jankowską prof. UG, dr Dominika Biereckiego (Spółdzielczy Instytut Naukowy, kwartalnik „Prawo i Więź”) oraz dr inz. Kazimierza Janiaka (Prezesa Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej). Ze strony rosyjskiej udział wzięli przedstawiciele Kaliningradzkiego oddziału Uniwersytetu Spółdzielczego, który posiada filie w 16 miastach w Rosji: dr Igora Petrovicha Antonova i dr Oksanę Vladimirovną Martynenko.

Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) – dr inż. Kazimierz Janiak wygłosił referat pt. „Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych”, przybliżając historię ruchu SKOK w Polsce, rolę SKEF w systemie SKOK oraz misję i cele statutowe stowarzyszenia realizowane m.in. poprzez różnorodne projekty edukacyjne oraz udzielanie bezpłatnych porad osobom nadmiernie zadłużonym i wykluczonym w utworzonych w ramach Stowarzyszenia blisko 20 lat temu Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego.

Prezes przedstawił również udział SKEF w pracach nad regulacjami upadłości konsumenckiej i zaprezentował efekty pracy Stowarzyszenia w zakresie wsparcia osób składających wnioski o upadłość konsumencką w Polsce. Referat spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony rosyjskiej, przy czym wyjaśniono, że w Rosji podejmowano, aczkolwiek nieskutecznie, próby stworzenia organizacji, która realizowałaby podobną misję co SKEF.

Cykl wspólnych, polsko–rosyjskich, seminariów dotyczących prawa spółdzielczego w XXI w., obecnie w poszerzonej koncepcji, dotyczącej również społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych, będzie kontynuowany w maju br. w Kaliningradzie.