Do Ośrodka Doradztwa w Białej Podlaskiej zgłosił się Pan Kamil, który chciałby się dowiedzieć, jak może sprawdzić swoje zadłużenie?

Zanim udamy się po kredyt do banku warto zawsze sprawdzić swoją historię kredytową oraz czy nie zostaliśmy dopisani do listy dłużników. W Polsce istnieje kilka baz, w których można znaleźć takie informacje i najlepiej sprawdzić swoje dane w każdej z nich.

Biuro Informacji Kredytowej – BIK

Poszukiwanie informacji o swoich zobowiązaniach najlepiej zacząć od Biura Informacji Kredytowej. W BIK-u znajdują się nasze zobowiązania zaciągane w bankach, SKOK-ach oraz niektórych firmach pożyczkowych.

Raz na 6 miesięcy możemy bezpłatnie pobrać raport, zwany Informacją Ustawową, w którym znajduje się zestawienie naszych zobowiązań oraz to, w jakiej są kondycji, tzn. czy zobowiązanie było spłacone na czas, czy była windykacja albo egzekucja lub czy pierwotny wierzyciel, u którego zaciągnęliśmy zobowiązanie nie sprzedał naszego długu innej firmie.

Informację ustawową możemy pobrać w dwojaki sposób, albo w formie papierowe lub elektronicznie. Jeśli chcemy uzyskać taki raport w formie papierowej to należy wypełniony wniosek o udostępnienie informacji ustawowej złożyć bezpośrednio w biurze obsługi klienta BIK lub wysłać listownie na adres tego biura. Natomiast w wersji elektronicznej jest on dostępny po załażeniu konta na portalu BIK, informację, w jaki sposób to zrobić znajdziemy na stronie BIK.

Biura Informacji Gospodarczej – BIG-i

W Polsce mamy kilka Biur Informacji Gospodarczej, które działają w sposób niezależny i posiadają odrębne bazy dłużników. Wierzyciel może dopisać dłużnika tylko do jednego BIG-u lub do wszystkich jednocześnie, ponieważ nie ma między nimi przepływu informacji i działają w stosunku do siebie w sposób konkurencyjny. Dlatego warto sprawdzić swoją osobę we wszystkich pięciu BIG-ach, a są to:

Krajowy Rejestr Długów – KRD,

BIG Infomonitor,

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej,

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.

W Biurach Informacji Gospodarczej znajdziemy informacje o naszych zobowiązaniach wobec np. firm udzielających szybkich pożyczek, firm, które kupiły nasze wierzytelności od banków i SKOK-ów, gazowni, operatora telefonicznego, itp. Nasze poszukiwania najlepiej zacząć od KRD, które jest największa baza dłużników w kraju. W celu pobrania raportu z KRD musimy założyć konto na stronie oraz zweryfikować swoją tożsamość po przez przesłanie skanu dokumentu tożsamości. W analogiczny sposób odbywają się dostęp do informacji w pozostałych Biurach informacji Gospodarczej. Czyli najpierw musimy założyć konto na stronie oraz je aktywować, a następnie potwierdzić swoją tożsamość. Kiedy już przejdziemy przez te wszystkie procedury będziemy mogli pobrać raport i sprawdzić czy ktoś nas nie dopisał do jakiegoś biura, a jeśli tak to z tytułu, jakiego zadłużenia.

Warto też pamiętać o tym, że do listy dłużników w Biurach Informacji Gospodarczej możemy być dopisani, jako konsumenci, jeśli nasz dług przekracza 200 zł i jest wymagalny od przynajmniej 60 dni, a wierzyciel poinformował nas o zamiarze dopisania do BIG-u 30 dni przed dokonaniem tego wpisu. Natomiast informację na swój temat możemy pobrać tak jak w przypadku BIK bezpłatnie, raz na 6 miesięcy. Jeśli chcielibyśmy częściej to oczywiście jest taka możliwość jednak wiąże się to już z poniesieniem opłaty za raport.

Źródła:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych(Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530)