Sprawozdanie z planu spłaty wierzycieli (wzór do pobrania)

Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli do dnia 30 kwietnia bieżącego roku. Obowiązek złożenia sprawozdania wynika z art. 491 (18) ust 3 prawa upadłościowego i dotyczy osób, wobec których sąd ogłosił upadłość oraz ustalił plan spłaty. Sprawozdanie obejmuje poprzedni rok kalendarzowy. Osoby, które uiściły kwotę wynikającą z planu spłaty jedynie w grudniu 2017 r. również są zobowiązane do złożenia sprawozdania.

W sprawozdaniu są zamieszczane następujące informacje:

  • wykaz osiągniętych przychodów;
  • spłacone kwoty;
  • nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ponadto upadły jest zobowiązany do załączenia kopi swojego rocznego zeznania podatkowego. Do pobrania wzór sprawozdania rocznego upadłego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here