Kontakt i konto

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (Centrala)

ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, tel. 58 624 98 72,

NIP: 586-20-11-292    REGON: 191416560    KRS: 0000053057

e-mail: skef@skef.pl
www.skef.pl | www.facebook.com/skef.gdynia 

Numer konta Stowarzyszenia:

Santander Bank Polska SA
61  1090  1102  0000  0001  1105  9931

Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego

Dane teleadresowe oraz godziny pracy ODFiK podane w zakładce:
Pogotowie dla zadłużonych