AKTUALNOŚCI POGOTOWIA DLA ZADŁUŻONYCH

Wątpliwości co do składnika masy w trakcie postępowania upadłościowego

Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni zgłosił się z klient z prośbą o poradę w zakresie ustalenia czy „równoważnik pieniężny przysługujący żołnierzom...

Porady w Ośrodkach wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Od 13 marca 2020 r. do odwołania porady w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego będą udzielane wyłącznie telefonicznie, mailowo i listownie.

Wyłączenie z masy upadłości przedmiotów nienależących do upadłego. Błędne decyzje syndyka w upadłości konsumenckiej

Do Ośrodka Doradztwa Finansowego I Konsumenckiego w Gdyni po poradę zgłosił się klient w związku z nieprawidłowym działaniem syndyka. Wobec klienta została ogłoszona upadłość...

Plan spłaty po nowemu. Postępowanie o ustalenie planu spłaty. NOWELIZACJA (4)

Do Ośrodka w Krakowie zgłasza się wiele osób z pytaniami o konsekwencje nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej, które wejdą w życie 24 marca 2020....

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym. NOWELIZACJA (3)

Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zgłosiła się Pani Joanna, która jak wiele osób zadłużonych zastanawia się, czy złożyć wniosek o...

PARTNERZY