AKTUALNOŚCI POGOTOWIA DLA ZADŁUŻONYCH

Rejestr Należności Publicznoprawnych nowa instytucja informująca o zadłużeniu

Od 13 czerwca 2018 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP). W rejestrze znajdują się dane podmiotów, które pomimo...

Upadłość konsumencka w ODFiK. W 2018 roku sporządziliśmy 77 wnioski o ogłoszenie upadłości

Jednym z ważniejszych obszarów działalności Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego (ODFiK) jest pomoc osobom niewypłacalnym w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości. Ponadto, specjaliści ODFiK...

W 2018 roku z pomocy naszych Ośrodków skorzystało 1621 osób

Podsumowanie działalności Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w 2018 roku. Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego (ODFiK) prowadzone przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) są punktami...

Nowa publikacja SKEF. Broszura o upadłości konsumenckiej

W związku z rosnącym zainteresowaniem dotyczącym upadłości konsumenckiej,  staraniem  SKEF przygotowana została Broszura prezentująca podstawowe informacje jak: wymogi formalne wniosku, możliwe postanowienia wydane przez sąd...

Upadłość konsumencka – zwiększa się liczba ogłoszonych bankructw osób fizycznych choć wciąż zdecydowanie za...

Ponad 700 bankructw osób fizycznych w jednym miesiącu odnotowano po raz pierwszy w listopadzie 2018 r. Jak informuje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, do 30 listopada...

PARTNERZY