Chcę zaciągnąć drobny kredyt z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne. Bank wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Czy ubezpieczenie kredytu jest zawsze obowiązkowe? – pyta Pan Mieczysław – klient Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego.

Ubezpieczenie kredytu to dziś jedną z najpopularniejszych form zabezpieczenia jego spłaty. Przyglądając się bliżej ofercie kredytowej wielu instytucji finansowych należy stwierdzić, że kredytodawcy coraz częściej i chętniej korzystają z tego typu zabezpieczenia. W przypadku części ofert ubezpieczenie kredytu jest jedynym wymaganym przez kredytodawcę zabezpieczeniem, w innych – dodatkowym. O ile obowiązujące regulacje prawne nie narzucają na kredytobiorców obowiązku ubezpieczenie kredytu, o tyle niektóre instytucje finansowe uzależniają udzielenia kredytu na określonych warunkach od przystąpienia do umowy ubezpieczenia. Klient, który chciałby ustanowić inne zabezpieczenie spłaty kredytu powinien liczyć się tym, że zostanie mu przestawiona najprawdopodobniej inna oferta, na innych warunkach.

Ubezpieczenie kredytu jest zazwyczaj kosztowne, jednak część kredytobiorców ceni sobie tę formę zabezpieczenia, głównie ze względu na łatwość jego ustanowienia i minimum formalności.

Odpowiadając na pytanie klienta – żadna ustawa nie narzuca obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu, zazwyczaj jest to wyłącznie wymóg banku, od którego uzależnione jest udzielenie kredytu na określonych warunkach.

Więcej porad >>>