Znaczna liczba klientów korzystająca z porad Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni zwraca się z prośbą o poradę w zakresie uzyskania odszkodowania na wypadek śmierci osoby bliskiej, która podczas zawierania umowy kredytu zdecydowała na ubezpieczenie na wypadek zajścia ryzyka choroby lub śmierci.

Podczas zawierania umów kredytów kredytodawca w ramach zabezpieczenia umowy żąda od nas zawarcia umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci lub choroby. Co do zasady, podczas podpisywania umowy kredytu i związanej z nią umowy ubezpieczenia kredytobiorca oświadcza, że jego stan zdrowia jest dobry i nie cierpi na jakiekolwiek choroby przewlekłe.

Przy okazji kredytodawca nie wymaga jakiejkolwiek dodatkowej informacji na potwierdzenie stanu zdrowia klienta.

Nieprzekształcone wzorce umowy były stosowane również wobec osób chorych podczas zawierania umowy, gdzie w następstwie śmierci takiej osoby ubezpieczyciel nie zgadzał się na wypłatę odszkodowania uznając, że kredytobiorca zataił informacje o chorobie.

Zmiana podejścia sądów do umów ubezpieczeniowych zawartych wraz z umowami kredytowymi

Obecnie zaczynają pojawiać się wyroki sądowe na korzyść kredytobiorców i ich rodzin. Sądy wskazują, że ubezpieczyciel może zweryfikować stan zdrowia ubezpieczonego stosując chociażby ankietę zdrowia, co pozwoliłoby rzeczywiście stwierdzić, na co choruje potencjalny klient.

Na powyższe również zwraca uwagę Rzecznik Finansowy (wcześniej Rzecznik Ubezpieczonych), który uważa, że wcześniej pozwy kredytobiorców i ich rodzin koncentrowały się na weryfikacji stanu zdrowia kredytobiorcy, natomiast jak wskazuje Rzecznik bardziej skuteczny jest sposób wykazania, że ubezpieczyciel zawierając umowę ubezpieczenia bez weryfikacji stanu zdrowia przerzucił ryzyko ubezpieczenia na kredytobiorcę.

Nowe podejście sądów dają możliwość i nadzieję dla osób poszkodowanych. Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych: http://rf.gov.pl/

Baner Porada tygodnia