Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko Orange Polska w sprawie nieprawidłowości związanych z aktywacją płatnych usług oferowanych i serwisów subskrypcyjnych świadczonych przez podmioty trzecie dla abonentów Orange – poinformował UOKiK w poniedziałkowym komunikacie.

Jak informuje UOKiK, podstawą do podjęcia działań były sygnały od konsumentów, z których wynikało, że wiele osób było nieświadomych, iż do ich rachunku doliczono dodatkowe opłaty. Pojawiały się one w rubryce „usługi elektroniczne”.

Opłaty są naliczane za dwa rodzaje usług. W pierwszej grupie są usługi świadczone bezpośrednio przez Orange, które są aktywowane m.in. za pośrednictwem powiadomień tzw. flash SMS i kliknięcie przez konsumenta przycisku „OK”.

W drugiej grupie usług są te pochodzące od podmiotów trzecich, rozliczane przez operatora przy wykorzystaniu „Zamów z Orange” a zatem w formule direct bilingu, gdzie opłata automatycznie jest doliczana do rachunku.

Jak wskazuje UOKiK, na fakturze opłaty za obie te usługi widniały pod nazwą „usługi elektroniczne”. To utrudniało konsumentom zorientowanie się, co to są za usługi i kto je świadczy.

Wiele osób, które zgłosiło się do UOKiK, twierdziło, że nie zamawiało dodatkowych usług i stąd nie wiedziało, skąd się wzięły naliczone opłaty.

„Sygnały od abonentów dały podstawę do wszczęcia postępowania i postawienia zarzutów Orange Polska. Postępowanie może zakończyć się nałożeniem kary finansowej do 10 proc.” – informuje prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK przypomina, że operator musi poinformować konsumenta o tym, że dane usługi są płatne. SMS lub powiadomienie muszą zawierać wyraźną informację o tym, że jest to zamówienie z obowiązkiem zapłaty oraz podać cenę usługi.

Konsument powinien otrzymać na trwałym nośniku (np. e-mailem) potwierdzenie zamówienia płatnych serwisów. Aktywacja zawsze musi się odbywać za świadomą zgodą konsumenta.

Jak wskazuje urząd, flash SMS–y nie zapisują się w skrzynce odbiorczej. Klikając „OK”, można nieświadomie zamówić niechciany płatny serwis.

W takiej sytuacji należy złożyć reklamację do operatora. Usługi z wykorzystaniem direct billing (gry, dzwonki, filmy) są świadczone przez inne podmioty, a rolą operatora jest doliczanie opłat do rachunku.

źródło: PAP https://www.tvp.info/54333240/uokik-wszczal-postepowanie-przeciwko-orange-polska