Z Ośrodkiem Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie skontaktował się pan Wojciech, który kilkanaście miesięcy temu korzystał z pomocy Ośrodka przy sporządzaniu wniosku o upadłość konsumencką. Ma za sobą już większość trudów postępowania upadłościowego, sąd ustalił plan spłaty, jednak w ocenie Klienta będzie on bardzo trudny do zrealizowania. Nasz Klient chciał się dowiedzieć, co może zrobić w takiej sytuacji.

W postępowaniu upadłości konsumenckiej można wyróżnić następujące etapy:

 1. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 2. Zatwierdzenie listy wierzytelności
 3. Likwidację majątku upadłego
 4. Ustalenie planu spłaty wierzycieli
 5. Umorzenie zobowiązań upadłego niespłaconych w ramach poprzednich etapów postępowania upadłościowego

Plan spłaty wierzycieli Sąd ustala po zakończeniu działań syndyka, wykonaniu ostatecznego planu podziału środków uzyskanych w wyniku spieniężenia majątku upadłego i po zatwierdzeniu listy wierzytelności.

Zgodnie z art. 491[14] ust. 1 Prawa upadłościowego po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk składa sądowi:

 • projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem

lub informację, że zachodzą przesłanki do:

 • odmowy ustalenia planu spłaty wierzycieli;
 • odmowy umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli;
 • umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli;
 • warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Sąd nie jest związany stanowiskiem syndyka.

Na wniosek upadłego, syndyka lub wierzyciela plan spłaty może być ustalony na rozprawie.

Sąd ustalając plan spłaty powinien wziąć pod uwagę:

 • możliwości zarobkowe upadłego,
 • jego sytuację osobistą (np.: ilość osób na utrzymaniu, ciążący na nim obowiązek alimentacyjny itp.),
 • stan zdrowia oraz wiek upadłego,
 • koszty życia upadłego,

oraz wszelkie inne okoliczności wpływające na szeroko rozumianą kondycję finansową upadłego.

Teoretycznie plan spłaty powinien być dopasowany do możliwości finansowych upadłego. Niestety czasami tak nie jest.  W sytuacji, gdy plan spłaty wydaje się trudny czy wręcz niemożliwy do zrealizowania upadły może wnieść w ciągu tygodnia zażalenie od otrzymania postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty.

Ponadto w każdym czasie jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd na jego wniosek, po wysłuchaniu wierzycieli może zmienić plan spłaty wierzycieli. Sąd może przedłużyć termin spłaty zobowiązań na dalszy okres nieprzekraczający osiemnastu miesięcy.

W sytuacji naszego Klienta konieczne będzie złożenie zażalenia. Jeżeli Sąd się do niego nie przychyli konieczne będzie złożenie wniosku o zmianę planu spłaty wierzycieli.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2020.1228 t.j.)

Więcej na Pogotowie dla zadłużonych

1 KOMENTARZ

 1. A co jeśli np mam ustalony plan spłaty do 15stego każdego msc a wpłacę np 24tego

Comments are closed.