Osobom zadłużonym, które chciałyby złożyć stosowny wniosek do sądu upadłościowego a nie wiedzą jak to zrobić, oferujemy pomoc. Nasi specjaliści w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF są do Państwa dyspozycji udzielając kompetentnych porad w zakresie obowiązywania ustawy. Dane adresowe i godziny przyjęć na www.pogotowiedlazadluzonych.pl