Jednym z ważniejszych obszarów działalności Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego (ODFiK) jest pomoc osobom niewypłacalnym w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości. Ponadto, specjaliści ODFiK udzielają odpowiedzi na wszelkie pytania klientów dotyczące przebiegu konsumenckiego postępowania upadłościowego oraz udzielają wsparcia na każdym etapie postępowania w postaci udzielonej porady lub sporządzonego pisma.

W 2018 r. w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni, Warszawie, Krakowie i Białej Podlaskiej sporządzono łącznie 77 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a sądy upadłościowe w tym samym okresie wydały postanowienia w sprawach 53 klientów Ośrodków, w tym: 46 postanowień o ogłoszeniu upadłości i 7 postanowień o oddaleniu wniosku.