Ponad 700 bankructw osób fizycznych w jednym miesiącu odnotowano po raz pierwszy w listopadzie 2018 r. Jak informuje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, do 30 listopada 2018 r. w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” opublikowano 5843 ogłoszenia o bankructwie osób fizycznych.

W październiku po raz pierwszy w historii funkcjonowania upadłości bankructwo ogłosiło ponad 650 osób. W listopadzie odnotowano 703 bankructwa. Pomimo zwiększającej się liczby ogłaszanych upadłości, jest ona zdecydowanie poniżej oczekiwań, wobec skali problemu związanego z nadmiernym zadłużeniem. Wynika to z faktu, że ten problem dotyka w Polsce aktualnie ok. 2,7 milionów osób. Dla porównania, upadłość konsumencka w Niemczech w 2016 roku obejmowała 78 200 gospodarstw domowych (2015: 80 347).

W przyszłym roku spodziewana jest nowelizacja prawa upadłościowego, która ma ułatwić dostęp do bankructwa i zmniejszyć skalę tego problemu społecznego, jakim jest nadmierne zadłużenie. Wyjątkiem pozostanie sytuacja, gdy zadłużony ma prawomocny wyrok za działanie na szkodę wierzycieli.