Krajowa Rada Komornicza wydała oficjalny komunikat, w którym informuje o procederze i apeluje o ostrożność. Na stronie internetowej czytamy:

„Do wniosków egzekucyjnych załączane są rzekome tytuły wykonawcze w postaci aktów notarialnych sporządzonych przez notariusza (……), zaopatrzone w klauzulę wykonalności przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie.

Jako dane sędziego wskazane w treści klauzuli wykonalności podane jest nazwisko (…). Na odpisie widnieje nazwisko (….). Inicjały rzekomego wierzyciela to D.A., zaś numery rachunków wierzyciela wskazane we wnioskach to: Alior Bank SA nr 75 2490 0005 0000 4000 1484 9197 oraz Raiffeisen Bank Polska SA 70 1750 0009 0000 0000 3888 8463.”

W związku z tym, że tego typu wyłudzenia pojawiają się coraz częściej, należy zachować szczególną ostrożność przy weryfikowaniu autentyczności składanych tytułów. Natomiast w przypadku podejrzenia podrobienia dokumentu i użycia go za autentyczny należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.