Na podstawie danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, że od czerwca br. gwałtownie wzrosła liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich w Polsce. W czerwcu pierwszy raz liczba ta przekroczyła 1 tysiąc miesięcznie i  wyniosła 1116. W lipcu ogłoszono 1546 upadłości a w sierpniu 1129.  Przyczyną takiego stanu rzeczy jest obowiązywanie od 24 marca 2020 r. nowych  przepisów regulujących bankructwo osób fizycznych i mikroprzedsiębiorców.