Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zadzwoniła Pani Regina, z zapytaniem co to są wakacje kredytowe, jak z nich skorzystać i czy przysługują one każdej osobie, która posiada kredyt? Ostatnio z mediów dowiedziała się o możliwości wprowadzenia wakacji kredytowych dla osób mających trudności w spłacie swoich zobowiązań na skutek coraz większych stóp procentowych i związanych z tym znacząco większych rat kredytów.

Wyjaśniono klientce, że wakacje kredytowe, o których jest mowa w ostatnim czasie nie są niczym nowym w umowach kredytowych. Do niedawna były one mechanizmem, z którego mogły skorzystać osoby posiadające głównie kredyty hipoteczne, ale nie tylko. W 2020 r. w związku z pojawieniem się epidemii koronawirusa w ramach tarczy 4.0 pojawiły się ustawowe wakacje kredytowe, a w latach 2022 – 2023 w Polsce pojawi się jeszcze trzeci rodzaj wakacji kredytowych, które można nazwać „inflacyjnym”, gdyż rozwiązanie to powstało głównie z powodu rosnących rat kredytów.

Czym są wakacje kredytowe?

Najogólniej mówiąc są one przerwą w spłacaniu kredytu, czyli zawieszeniem na krótki okres czasu spłaty posiadanych zobowiązań i nie należy ich w żadnym razie mylić z karencją w spłacie kredytu. Zasady udzielania wakacji kredytowych są zawsze szczegółowo opisane w regulaminach banków oraz w umowie kredytowej jaką podpisuje kredytobiorca. Dlatego zawsze warto się zapoznać z tymi dokumentami, żeby sprawdzić czy przy danym kredycie konsumentowi przysługują wakacje kredytowe.

Jak działa ten mechanizm?

Bank wakacje kredytowe oferuje w dwojakiej postaci, może to być przerwa w spłacie całych rat (zarówno części kapitałowej jak i odsetkowej), albo tylko w części kapitałowej. W pierwszym przypadku, nie płacimy raty w całości, natomiast w drugim przypadku będziemy spłacać jedynie odsetki od danej raty. Oczywiście w jednym i drugim przypadku raty nie są w żaden sposób anulowane tylko ulegają przesunięciu, najczęściej na koniec okresu spłaty i w ten sposób następuje wydłużenie okresu kredytowania o czas, kiedy korzystaliśmy z wakacji kredytowych.

Na jak długo można wziąć wakacje kredytowe?

Wszystko zależy od tego w jakim banku mamy zobowiązanie i od polityki wewnętrznej danej instytucji. Najczęściej z takiego mechanizmu możemy skorzystać raz w roku, a przerwa może trwać od 1 do 3 miesięcy. Jednak są też takie banki, które oferują klientom możliwość zawieszenia spłaty zobowiązania nawet na 6 miesięcy.

Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?

Właściwie bank nie powinien robić kredytobiorcy problemów w skorzystaniu z takiej opcji, jeżeli ta jest zawarta w umowie. Wszystko zależy jednak właśnie od konkretnych zapisów jakie widnieją w umowie, gdyż możliwość skorzystania z wakacji kredytowych może być obłożona dodatkowymi warunkami jakie musi spełnić kredytobiorca. Jeżeli w umowie widnieje zapis, że z wakacji kredytowych można skorzystać np. tylko raz podczas trwania całej umowy kredytowej to bank może odmówić udzielenia takiego zawieszenia po raz kolejny, jeśli już wykorzystaliśmy tą opcję. Podobnie jak w sytuacji, kiedy umowa przewiduje jedynie raz w roku możliwość wakacji kredytowych to bank może odmówić powtórnego zawieszenia w danym roku, jeśli kredytobiorca już korzystał z tego mechanizmu. Banki odmawiają również udzielenia wakacji kredytowych osobom, które już mają problemy w spłacie zobowiązań, czyli spóźniają się z płatnością raty. Dlatego z tego mechanizmu należy korzystać wtedy, gdy jeszcze terminowo regulujemy zobowiązania, ale np. w związku z utratą pracy lub chorobą wiemy, że spłacenie raty będzie zbyt dużym obciążeniem dla naszego budżetu.

Można więc powiedzieć, że wakacje kredytowe mogą uchronić konsumenta przed niewypłacalnością lub wpadnięciem w spiralę zadłużenia, kiedy to musiałby zaciągnąć kolejny kredyt na spłatę raty już posiadanego zobowiązania. Wakacje kredytowe mogą pomóc w odzyskaniu płynności finansowej np. poprzez znalezienie nowej pracy. Należy jednak pamiętać, że ten mechanizm jest krótkim okresem na złapanie oddechu finansowego, a po jego zakończeniu dalej musimy spłacać zobowiązanie zgodnie z harmonogramem. Należy więc dokładnie zapoznać się z warunkami jakie oferuje nasz kredytodawca w tym zakresie. Zdarza się też tak (szczególnie w przypadku wakacji kredytowych, podczas których zawieszona jest cała rata kapitałowo-odsetkowa), że przy pierwszej racie po zakończeniu zawieszania spłaty trzeba spłacić wszystkie odsetki od zawieszonych rat.

Jeżeli klientka posiada kredyt konsumencki to, żeby wiedzieć, czy ma możliwość skorzystania z wakacji kredytowych powinna zapoznać się umową kredytową, którą podpisała oraz z warunkami obowiązującymi w jej banku. Jeżeli nie znajdzie tam zapisów wykluczających korzystanie z tej formy wsparcia kredytobiorców może złożyć wniosek do o udzielenie wakacji kredytowych, w którym powinna wskazać, które raty chciałaby zawiesić.

Więcej >>> PORAD