Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni zgłosiła się klienta posiadająca liczne zadłużenia. Jak wskazała podczas rozmowy problemy z zadłużeniem rozpoczęły się, gdy zaciągnęła swój pierwszy kredyt przeznaczony na zakup wycieczki zagranicznej.

Sytuacja w jakiej znalazła się klientka jest nieodosobniona. Z doświadczenia doradcy wynika, że zadłużenie zaczyna się niewinnie – środki z kredytów/pożyczek są zaciągane na cele konsumpcyjne, np. na zakup oferty wakacyjnej bądź wymarzonych prezentów świątecznych. Problemy ze spłatą zaczynają się po powrocie z wakacji bądź po zakończeniu świąt. Okazuje się często, że klienci są zmuszeni do ponoszenia innych wydatków, których wcześniej nie planowali w swoim miesięcznym budżecie np. naprawa samochodu. Wówczas najłatwiejszym sposobem radzenia sobie z już posiadanym zadłużeniem jest zaciąganie kolejnych pożyczek od instytucji finansowych. Zanim klient uświadomi sobie swoją realną sytuację finansową mija od kilku miesięcy do 2 lat. W tym czasie klienci średnio zaciągają około 10 pożyczek na spłatę poprzednich zadłużeń. Powyższe nie rozwiązuje sytuacji a wręcz przeciwnie, nasze zobowiązania gwałtownie rosną, zwiększają się koszty związane z prowizją, odsetkami i kosztami ubezpieczenia.

W celu uniknięcia popadnięcia w pętlę zadłużenia należy unikać zakupów pod wpływem impulsu. Warto zastanowić się i przeanalizować własną sytuację finansową przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu/pożyczki. Na wydatki miesięczne nie składają się jedynie wydatki takie jak czynsz, abonament, bilet miesięczny, ale również składowe jednorazowych wydatków np. podatek od nieruchomości, ubezpieczenie domu, koszty przeglądu pojazdu. Zawsze trzeba posiadać rezerwę finansową na niezaplanowane wydatki np. koszty leczenia w przypadku nagłego zachorowania.

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu/pożyczki na cele wakacyjne warto zastanowić się, czy będę w stanie spłacać swoje zobowiązanie nieprzerwanie przez kilka lat. Nie mniej istotne jest porównanie oferty innych biur podróży. Nawet jeśli cena wycieczki jest okazyjna należy zastanowić czy stać nas na wyjazd. Warto także zaplanować swój wyjazd wakacyjny z wyprzedzeniem i odkładać miesięcznie kwotę na cele wakacyjne. Może warto w jednym roku zrezygnować z wyjazdu wakacyjnego, aby móc w kolejnym roku udać się na wyjazd bez konieczności zaciągania pożyczki.

Sytuacja w jakiej znalazła się klientka uniemożliwia jej spłatę wszystkich długów. Mając na uwadze opisaną sytuację jedną z możliwości jest próba restrukturyzacji zadłużeń z wierzycielami lub ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oba rozwiązania są pracochłonne oraz stresujące dla klientów. Łatwo można było tego uniknąć, gdyby klientka nie działała pod wpływem chwili.

Więcej>>>