W dniach 22 i 23 marca 2023 r. na Malcie odbyło się Walne Zgromadzenie członków Europejskiej Sieci Zadłużenia Konsumenckiego Działającego na Rzecz Zwalczania Nadmiernego Zadłużenia i Zapobiegania mu oraz Promowania Włączenia Finansowego (ang. ECDN). Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej uczestniczyło w spotkaniu, jako członek.

Podczas spotkania opracowywano zmiany statutu organizacji, które miały na celu ułatwienie pracy członków rozproszonych na terenie Unii Europejskiej. Przyjęto nowych członków do organizacji oraz poszerzono Komitet Zarządzający o dodatkową organizacje niderlandzki Nibud, reprezentowany przez Joeri’ego Eijzenbach. Ponadto, wskazano na działania priorytetowe, którymi ECDN, powinien się zająć w przyszłości.

Drugiego dnia odbyła się właściwa konferencja dot. wymiany doświadczeń związanej z poradnictwem zadłużeniowym w Europie, oraz przedstawieniem aktualnej sytuacji z realizacji grantu unijnego PEPPI. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele  z 18 krajów (12 osobiście i 6 wirtualnie). Wśród zaproszonych i przemawiających był m.in. Didier Reynders, europejski komisarz ds sprawiedliwości oraz Francesco Gaetano – komisarz europejski zajmujący się polityką konsumencką i pracujący także nad nową dyrektywą unijną o kredycie konsumenckim. Konferencję otworzył Prezydent ECDN Dieter Korczak wraz z przedstawicielami Malty, kraju goszczącego konferencje. Wzruszającą przemowę o wadze poradnictwa zadłużeniowego na otwarcie przedstawił Minister polityki socjalnej i praw dziecka na Malcie- dr Michael Falzon. Podczas otwarcia przedstawiono projekt PEPPI, oraz zainaugurowano udostępnienie na stronach ECDN platformy wiedzowej ( https://ecdn.eu/knowledge/) i Online Akademii ( https://ecdn.eu/the-academy/). Kolejnym etapem konferencji było przedstawienie sytuacji z poradnictwem zadłużeniowym w wybranych krajach UE, oraz krótkie sprawozdanie z postępów przy grancie PEPPI. .

Było to ciekawe doświadczenie, pokazujące poradnictwo zadłużeniowe z wielu perspektyw, nie tylko perspektywy każdego prezentującego się kraju, ale także z perspektywy akademickiej, przedstawicieli organizacji rządowych, czy NGO sów,zarówno okiem prawników, socjologów, ale i managerów. Konferencja pokazała nam, że na tle europejskich rozwiązań polskie poradnictwo oraz egzekucja prawa upadłościowego nie przedstawiają się tak źle. Spotkanie było znakomitym miejscem do wymiany doświadczeń dot. organizacji poradnictwa zadłużeniowego w krajach UE, rozmowy o nowelizacji dot. dyrektywy o kredycie konsumenckim kredytach hipotecznych w Irlandii, problemie hazardowym w Finlandii, czy ideą certyfikacji szkolenia na doradcę zadłużeniowego.