W dn. 5-6 września 2017 r. odbyło się drugie spotkanie warsztatowe na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu „Edukacja i świadomość finansowa w Niemczech i w Polsce. Transfer wiedzy, analiza i rekomendacje.” Zespół pod kierownictwem dr hab. Beaty Świeckiej, prof. US pracował nad mapą problemową oraz ankietą, która w wybranych szkołach polskich i niemieckich będzie służyła jako narzędzie pilotażowego badania świadomości finansowej wśród 16-latków. Ustalono również dalszy harmonogram prac, zakres publikacji i wstępnie wyznaczono termin konferencji podsumowującej prace projektowe. 

Projekt realizowany jest ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Partnerami w projekcie są: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej oraz GP Forschungsgruppe reprezentowany przez dr Dietera Korczaka z Berlina.