W dniach 27-28.06.2017 r. odbyły się na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego pierwsze warsztaty w ramach projektu „Edukacja i świadomość finansowa w Niemczech i w Polsce. Transfer wiedzy, analiza i rekomendacje”.

Projekt koordynowany przez dr hab. Beatę Świecką, prof. US, realizowany jest ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Partnerami w projekcie są: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej oraz GP Forschungsgruppe reprezentowany przez dr Dietera Korczaka z Berlina.

Przedmiotem projektu jest realizacja projektu badawczego w partnerstwie polsko-niemieckim w zakresie edukacji i świadomości finansowej. Istotne w tym projekcie będą prace nad stworzeniem metodyki badań, mapy badań oraz skonstruowanie uniwersalnego narzędzia badawczego, które uwzględni m.in. różnice i podobieństwa kulturowe. Narzędzie to zostanie wykorzystane  do przeprowadzenia badań pilotażowych wśród osób  młodych w wieku 16-18 lat.

Projekt zakończy konferencja przewidziana na drugą połowę 2018 roku. W trakcie warsztatów odbyło się również spotkanie z Dziekanem Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług prof. dr hab. Juliuszem Engelhardtem, prof. zw.