Przeczytaj artykuł edukacyjny i  odpowiedz na pytania konkursowe
Do wygrania nagrody pieniężne
Co miesiąc nowy konkurs

Drodzy członkowie SKEF i SKOK,

Od miesiąca sierpnia 2020 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej wznawia konkursy dedykowane dla członków SKEF i SKOK. Konkurs wiedzy finansowej rozpocznie się w dniu 20 sierpnia 2020 r. i będzie realizowany w edycjach miesięcznych do odwołania. Każda edycja Konkursu będzie odbywała się jeden raz w miesiącu i będzie się rozpoczynała każdego 20 dnia miesiąca.

Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Konkurs prowadzony jest w formule on–line.  Należy przeczytać artykuł edukacyjny o treści finansowej, wypełnić formularz zgłoszeniowy i odpowiedzieć na pytania konkursowe związane z treścią artykułu.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w aplikacji konkursowej on-line do której poniższy link: 

skef.hostingasp.pl/UserInfo/Create/12

aktywny będzie od 20 sierpnia 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 25 sierpnia 2020 r. do godz. 23:59. Termin na przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem aplikacji konkursowej będzie obejmował sześć kolejnych dni kalendarzowych od rozpoczęcia konkursu tj. od dnia 20 do dnia 25 każdego miesiąca.

W konkursie przewidziane są trzy nagrody w wysokości po 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100)
z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia liczby nagród, w przypadku ich nie wykorzystania
z poprzedniej/- ich edycji.

Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które prześlą prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym w najkrótszym czasie od opublikowania pytań w aplikacji konkursowej.

Ten sam artykuł edukacyjny będzie opublikowany również w gazecie „Czas Stefczyka”.

Szczegóły konkursu wiedzy finansowej dla członków SKEF i SKOK dostępne są w regulaminie konkursu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!
Pierwsza edycja już 20 sierpnia 2020 r.


Przeczytaj poniższy artykuł i weź udział w konkursie wiedzy finansowej dla Członków SKEF i SKOK

Finansowa Poduszka Bezpieczeństwa

Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na finansach wielu ludzi. Tak też było
w przypadku młodego małżeństwa. Ola do niedawna pracowała w kawiarni, niestety po kilku miesiącach trwającej pandemii i zamknięciu lokalu dowiedziała się, że właściciel musi ograniczyć zatrudnienie i w efekcie straciła pracę. Z kolei, jej mężowi obniżono pensję, na wskutek problemów finansowych firmy, w której jest zatrudniony. Jak myślicie, w jaki sposób budżet domowy tej rodziny może poradzić sobie z zaistniałą sytuacją?

Co należałoby zrobić aby odnaleźć się w tych trudnych okolicznościach?

Zapewne niejedna z osób czytających ten artykuł słyszała o pojęciu finansowej poduszki bezpieczeństwa. W kontekście obecnej sytuacji,  pandemii koronawirusa  zagadnienie to może często pojawiać się w rożnych artykułach prasowych. Czym tak właściwie jest finansowa poduszka bezpieczeństwa i jak może pomóc w trudnej sytuacji?

Finansowa poduszka bezpieczeństwa to nic innego jak zaoszczędzone i odłożone środki finansowe na tzw. czarną  godzinę. Innymi słowy to rezerwa pieniędzy, które odłożymy na nieprzewidziane wydatki pojawiające się nieoczekiwanie w naszym życiu. Jeśli stracimy pracę, gdy pojawi się choroba lub niespodziewany, większy wydatek wówczas finansowa poduszka bezpieczeństwa może przyjść z pomocą. Z pojęciem tym związany jest przede wszystkim nawyk oszczędzania, co z kolei przekłada się na racjonalne zarządzanie naszymi dochodami a wraz z nim budżetem domowym. Budżet natomiast jest planem zarządzania pieniędzmi w danym okresie. To zestawienie naszych dochodów i wydatków. Obserwując swoje wydatki naszych wydatków, możemy po pewnym okresie czasu zweryfikować na co wydajemy pieniądze, które wydatki były konieczne a które były zbędne, jak również zastanowić się czy była możliwość poszukania oszczędności np.: kupić coś taniej lub w ogóle zrezygnować z zakupu. Wśród kategorii wydatków możemy wyróżnić wydatki stałe i zmienne. Do wydatków stałych zaliczamy kwoty, które systematycznie wydajemy np.: opłata za czynsz, rata kredytu czy ubezpieczenie. Natomiast wydatki zmienne mogą się systematycznie zmieniać np.: w tym miesiącu kupię nową kurtkę, natomiast w przyszłym nie wydam pieniędzy na ubranie. Sami decydujemy jaki okres czasu obejmiemy swoim budżetem, najlepiej jednak sporządzać budżet w ujęciu miesięcznym. Zarządzanie pieniędzmi to sposób w jaki radzimy sobie z naszymi wpływami i wydatkami. Warto zadbać o to aby w naszym budżecie osobistym znalazła się zasada systematycznego oszczędzania. Możemy określoną kwotę pieniędzy dopisać do naszych, stałych wydatków, traktując oszczędzanie jak np.: spłatę comiesięcznej raty kredytowej. Jeśli zdołamy systematycznie odkładać określoną kwotę pieniężną z pewnością za jakiś czas nasza finansowa poduszka bezpieczeństwa będzie zmieniać swój rozmiar z korzyścią dla nas. Dobrym sposobem jest skorzystanie z zasady Najpierw Wpłata Własna (NWW). Jest to sposób na to aby nabrać dyscypliny w oszczędzaniu i nie dać sobie samemu wyboru. Oszczędzanie staje się stałą pozycją naszego budżetu. Zatem warto pieniądze, którymi dysponujemy, kontrolować i wydawać rozsądnie. Da nam to poczucie bezpieczeństwa, które dla każdego zapewne jest inne więc tym samym finansowa poduszka bezpieczeństwa będzie inna dla każdej osoby. Przyjmuje się, ze warto mieć finansową poduszkę bezpieczeństwa o wartości 3-6 miesięcznej kwoty dochodów. Taka kwota  pozwoli nam w razie trudnej sytuacji poradzić sobie w pierwszym okresie  np.: gdy stracimy pracę. Ważne abyśmy potrafili określać swoje cele, które wiążą się z naszym bezpieczeństwem finansowym a także nie wydawali więcej niż zarabiamy.

Trochę statystyk

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. na pytanie:  Czy posiadasz jakieś oszczędności, które pozwolą Tobie /Twojej rodzinie funkcjonować po ewentualnej utracie pracy na skutek koronawirusa? wśród 264 badanych osób aż 42% odpowiedziało że raczej tak, 22,7% określiło że raczej nie, 19,7% udzieliło odpowiedzi – zdecydowanie tak i 15,5% – zdecydowanie nie. Kolejne pytanie dotyczyło kwestii: Na jak długo wystarczą te oszczędności? Wśród 163 osób 39,3% odpowiedziało: że do trzech miesięcy, 22,1% odpowiedziało: że do pół roku,  18,4% posiada oszczędności na rok i dłużej, 9,8% dysponuje oszczędnościami, które wystarczą na okres do miesiąca, natomiast 10,4% udzieliło odpowiedzi nie wiem/trudno powiedzieć.

https://krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty/2020/Koronawirus-a-nastroje-Polakow-dotyczace-zatrudnienia


Po zapoznaniu się z artykułem zachęcamy do zgłoszeń przez formularz dostępny w aplikacji konkursowej on-line do której poniższy link: 

skef.hostingasp.pl/UserInfo/Create/12

Formularz będzie aktywny od 20 sierpnia 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 25 sierpnia 2020 r. do godz. 23:59.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here