Spłacam kredyt hipoteczny w złotówkach. Od wielu miesięcy spłacam stałą ratę. Słyszę jednak od pracownika banku, że moja rata zwiększy się, gdy wzrośnie wskaźnik WIBOR. Kto ustala WIBOR i jak to wpływa na wysokość mojej raty kredytu? – pyta klient Ośrodka Doradztwa z Warszawy.

WIBOR to wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Stopa, według której banki są gotowe udzielić pożyczek innym bankom, gdzie indeks przy nazwie oznacza okres, jakiego dotyczy stopa, np. WIBOR 3M dotyczy pożyczek międzybankowych udzielanych na okres trzech miesięcy, w odniesieniu do kredytów hipotecznych w złotych, stanowi część składową ich oprocentowania – na całość składa się stała marża banku plus zmieniający się WIBOR.

Kto ustala WIBOR?

Stawka kwotowana na polskim rynku WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate różni się od tej podawanej w Londynie (LIBOR). Stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00. Stawkę WIBOR ustala obecnie 21 banków, Organizatorem fixingu jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Od 1 lipca organizację fixingu przejmie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wysokość stopy referencyjnej jest ustalana na rynku międzybankowym i zależy od wielu czynników, m.in. od: wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, inflacji, podaży pieniądza, cyklu koniunkturalnego, czy wysokości PKB. Banki natomiast wewnętrznie (np. w umowie kredytowej lub regulaminie kredytowania) określają mechanizmy aktualizacji wybranej przez siebie stawki referencyjnej. Z punktu widzenia kredytobiorcy najważniejsze są stawki trzymiesięczne, czyli WIBOR 3M, który stosuje większość banków.

Wpływ stawki WIBOR na oprocentowanie kredytów hipotecznych w PLN

WIBOR, w odniesieniu do kredytów hipotecznych w złotych, stanowi część składową ich oprocentowania. Z tego wynika wpływ stawki referencyjnej na oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych, na którą składa się WIBOR, – jako zmienna stopa referencyjna ustalana, co kwartał, oraz marża bankowa, jako część stała łącznego oprocentowania kredytu.

Inne porady >>>