Z początkiem 2021 roku zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o wsparciu kredytobiorców, zakładająca dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, np. dla takich, które straciły nie ze swojej winy pracę, a spłacają kredyt hipoteczny.

Dopłaty w wysokości do 2000 zł przez maksymalnie 36 miesięcy są zwrotnym sposobem na wsparcie kredytobiorców. Nowelizacja dotyczy ustawy uchwalonej w 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Na mocy tej ustawy powołano do życia Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej.

Dla kogo wsparcie?

Ustawa o wsparciu kredytobiorców dotyczy osób fizycznych lub osób pozostających w gospodarstwie domowym, które są zobowiązane do spłaty kredytu mieszkaniowego i osób samodzielnie zajmujących lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Może to być też osoba prowadząca gospodarstwo domowe wspólnie z innymi osobami, które stale z nią zamieszkują i gospodarują. Kredytobiorca musi mieć przy tym swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym czy domu jednorodzinnym.

Nowelizacja ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej

Na mocy nowelizacji ustawy podpisanej przez Prezydenta 4 lipca 2019 roku uległ zmianie mechanizm wsparcia finansowego osób, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy i w związku z trudną sytuacją nie są w stanie wywiązywać się z terminowej spłaty kredytu. Owa trudna sytuacja finansowa musi być wywołana obiektywnymi okolicznościami, niezawinionymi przez kredytobiorcę.

Główne postanowienia ustawy o wsparciu kredytobiorców

Ustawa o wsparciu kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, a spłacają kredyt mieszkaniowy, zakłada czasowe wsparcie finansowe ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem środków zgromadzonych w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Główne postanowienia dotyczą:

 • kryterium dochodowe umożliwiającego uzyskanie wsparcia – 1402 zł dla osób samotnych i 1056 zł na jedną osobę w rodzinie;
 • wydłużenie okresu bezprocentowej spłaty otrzymanego wsparcia do 12 lat;
 • zwiększenie wsparcia finansowego do 2000 zł miesięcznie;
 • wydłużenie okresu wsparcia do 36 miesięcy;
 • zmiana wskaźnika RdD do 50 proc. – tj. stosunek wysokości raty do dochodu gospodarstwa domowego.
 • możliwość umorzenia części środków do zwrotu, 44 raty zostaną umorzone, gdy kredytobiorca dokona spłaty 100 rat zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o udzielenie wsparcia

Wniosek o udzielenie wsparcia dla kredytobiorcy w ramach FWK powinien być złożony w banku, w którym zaciągnięty został kredyt hipoteczny lub w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. Następnie jest on przekazany do rozpatrzenia do Rady Funduszu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Powinien on uwzględniać przy tym następujące informacje:

 • imię i nazwisko kredytobiorcy lub kredytobiorców, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego albo rodzaj i numer innego dokumentu tożsamości, numer identyfikacyjny umowy kredytowej;
 • wskazanie istnienia okoliczności stanowiących podstawę przyznania wsparcia lub udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia;
 • wskazanie wartości wskaźnika RdD za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;
 • wysokość dochodu gospodarstwa domowego i liczbę osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym kredytobiorcy.

Wsparcie na spłatę zadłużenia BGK przyznaje odpowiednio na podstawie stosownej umowy zawieranej przez kredytobiorcę z kredytodawcą. Kredytodawca jest zobowiązany do odpowiedzi na wniosek klienta w terminie maksymalnie 21 dni od dnia jego złożenia.

Wsparcie z Funduszu jest zwrotną pomocą dla kredytobiorców, którą trzeba będzie w przyszłości zwrócić. Po upływie 36 miesięcy od udzielania dopłat do rat kredytowych jest 12 miesięcy karencji a następnie rozpoczyna się spłata otrzymanej pomocy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. 2015 poz. 1925) tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 298.

Więcej PORAD >>>

2 KOMENTARZE

 1. Co w sytuacji kiedy jeden ze współkredytobiorców nie jest właścicielem mieszkania, fizycznie nie spłaca kredytu hipotecznego, nie prowadzi wspólnie z drugim współkredytobiorcą gospodarstwa domowego. Widnieje tylko na umowie kredytowej. Czy drugi wspolkredytobiorca może starać się o wsparcie? Czy może złożyć wniosek, który jednak zgodnie z definicja kredytobiorcy odnosi się do wspólnego gospodarstwa domowego bez podpisu drugiego wspolkredytobiorcy?

 2. Witam, mam umowę o pracę i najniższą krajową, mąż ma firmę jednoosobową na ryczałcie, mamy dwójkę dzieci. Raty kredytu spłacaliśmy zawsze systematycznie, czy przysługuje nam jakas pomoc w spłacie kredytu hipotecznego? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam

Comments are closed.