W dniu 19 listopada 2019 roku, Zarząd SKEF przyznał stypendia w ramach Funduszu Stypendialnego SKEF na rok akademicki 2019/2020 dziewięciu studentom oraz dwóm wychowankom domów dziecka. Wybrani stypendyści reprezentują następujące uczelnie:

  • Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie – przyznano jedno stypendium
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski – przyznano jedno stypendium
  • Uniwersytet w Białymstoku – przyznano jedno stypendium
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – przyznano jedno stypendium
  • Uniwersytet Gdański – przyznano jedno stypendium
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – przyznano jedno stypendium
  • Uniwersytet Śląski – przyznano jedno stypendium
  • Uniwersytet Warszawski – przyznano cztery stypendia

Osoby, którym zostało przyznane stypendium w ramach funduszu stypendialnego SKEF, zostały  poinformowane drogą e-mailową  w dniu 20 listopada 2019 r. o przyznaniu stypendium.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!