Komisja konkursowa w ramach konkursu dla członków SKEF i SKOK pt. „Jubileuszowy konkurs 25-lecie SKEF”, dokonała weryfikacji formularzy konkursowych, kuponów konkursowych i prac pisemnych przesłanych w ramach konkursu pod kątem spełnienia łącznie wszystkich warunków wynikających z regulaminu konkursu.

Należało przesłać hasło konkursowe wynikające z prawidłowego rozwiązania dwóch krzyżówek oraz pracę pisemną zawierającą odpowiedź na pytanie „W nawiązaniu do obecnie panującej sytuacji na świecie, za Naszą wschodnią granicą, podziel się swoją refleksją czym jest dla Ciebie solidarność narodowa”.

Komisja konkursowa zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie postanowiła przyznać:

  • Główną nagrodę w postaci bonów podarunkowych o wartości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) Panu Piotrowi Nowakowskiemu z miejscowości Dzierzgowo woj. mazowieckie, który jest członkiem Kasy Stefczyka. Liczba przyznanych punktów 50.

Zwycięska praca pisemna Piotra Nowakowskiego

  • Drugie miejsce i nagrodę w postaci bonów podarunkowych o wartości 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) Panu Maciejowi Boba z miejscowości Bielsko-Biała woj. śląskie, który jest członkiem Kasy Stefczyka. Liczba przyznanych punktów 49.

Praca pisemna Macieja Boby

  • Trzecie miejsce i nagrodę w postaci bonów podarunkowych o wartości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100) przyznano Pani Natalii Lempaszek
    z Gdańska woj. pomorskie, która jest członkiem Kasy Stefczyka. Liczba przyznanych punktów 48.

Praca pisemna Natalii Lempaszek

Ponadto, zostało przyznane jedno wyróżnienie w postaci bonów podarunkowych w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) Pani Iwonie Jończyk z miejscowości Miętne woj. mazowieckie, która jest członkiem Kasy Stefczyka. Liczba przyznanych punktów 47.

Praca pisemna Iwony Jończyk

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie.  Zapraszamy Państwa do kolejnych konkursów orgaznizowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.