Komisja konkursowa SKEF dokonała oceny przesłanych formularzy zgłoszeniowych w ramach konkursu wiedzy finansowej dla członków SKEF i SKOK. Nagrody pieniężne w kwocie 200 złotych zostały przyznane Panu Marcinowi Koniecznemu z miejscowości Brzyska woj. podkarpackie, oraz Panu Kazimierzowi Zabramskiemu z miejscowości Andrychów w woj. małopolskim. Serdecznie gratulujemy!!!

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że konkurs spotkał się z pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem. Jednocześnie, składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przesłały formularze zgłoszeniowe.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w kolejnej edycji konkursu dla członków SKEF i SKOK już 20 września.  Serdecznie zapraszamy!!!