Kasa Stefczyka oraz Fundacja Stefczyka po raz kolejny organizują Konkurs Stypendialny. Jest on skierowany do uczniów i studentów, którzy wyróżniają się wynikami w nauce, ale także angażują się w działalność charytatywną, naukową lub na rzecz środowiska lokalnego. Fundatorem stypendiów jest Fundacja Stefczyka.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (klasy VII, VIII), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy są członkami Kasy Stefczyka lub których przynajmniej jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest członkiem Kasy Stefczyka oraz uczniowie szkół wyższych, którzy także są członkami Kasy Stefczyka.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest przesłanie wniosku o przyznanie stypendium w terminie do 16 listopada 2018 roku. Partnerem Konkursu jest SKEF.

Więcej informacji o Konkursie stypendialnym