W dniu 8 listopada 2019 r. w Amsterdamie odbyło się XIV Walne Zgromadzenie członków Europejskiej Sieci Zadłużenia Konsumenckiego Działającego na Rzecz Zwalczania Nadmiernego Zadłużenia i Zapobiegania mu oraz Promowania Włączenia Finansowego (ang. ECDN). Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej uczestniczyło w spotkaniu, jako członek.

Podczas spotkania opracowywano zmiany statutu organizacji, które miały na celu ułatwienie pracy członków rozproszonych na terenie Unii Europejskiej. Ponadto, wskazano na działania priorytetowe, którymi ECDN, powinien się zająć w najbliższej przyszłości.

Uczestnikom spotkania została przybliżona wiedza w zakresie sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Holandii (prezentacja przygotowana przez organizację NIBUD), a także podjęto dyskusję na temat prawnych aspektów procedury upadłościowej w Europie.