Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie zadzwoniła pani Paulina z Katowic, która w lipcu 2021 roku zaciągnęła 3 pożyczki. Ponieważ jej partner przez nadmierne zadłużenie nie miał już zdolności kredytowej ona zgodziła się zaciągnąć pożyczki, przekazać mu otrzymane w ten sposób środki a on zobowiązał się do spłacania rat. Niestety wraz z rozstaniem, były partner Klientki przestał spłacać zaciągnięte dla niego pożyczki, o czym pani Paulina dowiedziała się dopiero w momencie, gdy komornik zajął jej konto bankowe. Po rozstaniu nasza Klientka wyprowadziła się z mieszkania, nie poinformowała wierzycieli o zmianie adresu a przychodzącą korespondencję odbierał jej były partner, który nie poinformował jej o wypowiedzeniu pożyczek i o fakcie, że sprawy trafiły do sądu.  Klientka chciałaby wiedzieć czy może „anulować” pożyczki lub „przepisać je” na swojego byłego partnera oraz jak pozbyć się komornika.

Czy muszę spłacać pożyczkę, którą zaciągnąłem dla kogoś innego?

Tak.

Wyjątkiem byłaby jedynie sytuacja, jeżeli doszło do wyłudzenia kredytu/pożyczki na nasze dane (np.: ktoś posłużył się ukradzionym dowodem osobistym).

Instytucji udzielającej pożyczki nie interesuje, co zrobiliśmy z otrzymanymi pieniędzmi, w związku z tym zaciągając pożyczkę „dla kogoś”, w celu przekazania mu środków, nadal to my pozostajemy za nią w pełni odpowiedzialni, nawet, jeżeli ta osoba zobowiązała się do spłacania rat.

Czy można się przed taką sytuacją jakoś zabezpieczyć?

Tak.

Należy spisać z osobą, której przekazujemy pieniądze umowę pożyczki.

Kodeks cywilny reguluje kwestię pożyczki w tytule XIX (art. 720 KC i następne).

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 720 § 2 KC umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Egzekucja komornicza jak sobie z nią poradzić?

W szczególnym przypadku naszej Klientki nie zostały do niej doręczone w sposób prawidłowy nakazy zapłaty. Zgodnie ze znowelizowanym kodeksem postępowania cywilnego pozwany musi otrzymać pierwsze pismo w sprawie. W sytuacji naszej Klientki można przygotować wniosek o doręczenie nakazu zapłaty pod właściwy adres – w piśmie wskazać okoliczności faktyczne takie jak:, od kiedy przebywa się pod innym adresem, o tym gdzie się było w dniu doręczenia nakazu zapłaty, opisać dowody załączone do wniosku.

Po rozpatrzeniu wniosku sąd nada ponownie nakaz zapłaty na wskazany adres do doręczeń- wtedy od nowa płynie 2 tygodniowy termin na wniesienie sprzeciwu.

W sytuacji naszej Klientki można spróbować dogadać się z wierzycielem,  poinformować o sytuacji i spróbować przekonać go żeby wycofał się z drogi  postępowania egzekucyjnego i zawarł z naszą Klientką ugodę. Tak jak zostało to wspomniane powyżej zaciągniętą pożyczki i tak trzeba będzie zwrócić.

Czasami chcąc pomóc komuś bliskiemu zgadzamy się na zaciągnięcie dla niego pożyczki i przekazanie środków. Należy przed pójściem do banku zastanowić się, czy ktoś, kto ze względu na ogromne zadłużenie nie może sam takiej pożyczki wziąć, będzie w stanie spłacać raty i oddać te pieniądze? Na wszelki wypadek dobrze spisać jest umowę pożyczki zgodnie z art. 720 KC- w przeciwnym razie bardzo trudno będzie nam udowodnić w sądzie, że przekazane środki nie były darowizną a właśnie pożyczką.

Więcej >>> Porada tygodnia