Projekt edukacji ekonomicznej pt: „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior” był realizowany przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni w okresie od 1 listopada 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Celem głównym projektu był wzrost wiedzy finansowej z zakresu gospodarowania budżetem domowym w grupie 300 osób w wieku 55 plus, poprzez realizację warsztatów na terenie 4 województw (lubelskie, małopolskie, mazowieckie i pomorskie) w okresie 01.11.2019 – 30.04.2020.

Cele szczegółowe:

  • Rozwój wiedzy umożliwiającej świadome planowanie przyszłości finansowej rodziny w grupie 300 osób w wieku 55 plus.
  • Rozwój wiedzy o sposobach funkcjonowania instytucji finansowych w zakresie dotyczącym rachunku wspólnego oraz dyspozycji na wypadek śmierci w grupie 300 osób w wieku 55 plus.
  • Nabycie i rozwój wiedzy na temat praw, obowiązków konsumenckich i sposobach ich ochrony w zakresie dotyczącym rachunku wspólnego oraz dyspozycji na wypadek śmierci w grupie 300 osób w wieku 55 plus.

Zakładane rezultaty projektu zostały zrealizowane i osiągnięte. 301 seniorów i seniorek w wieku 55 plus, wzięło udział w warsztatach edukacyjnych dla seniorów, na terenie czterech województw (lubelskie, małopolskie, mazowieckie i pomorskie). Przeprowadzono 20 warsztatów.

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m.in., czym jest dyspozycja na wypadek śmierci, czego dokładnie dotyczy i na czym polega, jak wygląda procedura jej ustanowienia, odwołania oraz wypłaty. Ponadto, została wyjaśniona istota rachunku wspólnego. Beneficjenci dowiedzieli się m.in., czym jest rachunek wspólny, poznali uprawnienia przysługujące w przypadku jego posiadania.

Zajęcia prowadzili specjaliści o długoletnim doświadczeniu w zakresie edukacji finansowej i doradztwa konsumenckiego. Uczestnicy zajęć otrzymali broszurę zawierającą treści omawiane podczas warsztatów oraz upominek (notes i długopis).