Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 16 lat wraz z Kasą Stefczyka wspiera podopiecznych z Domów Dziecka. W ubiegłym roku finał zbiórki publicznej „SKARBONKA” miał miejsce 30 czerwca 2021 r. Organizator zbiórki – Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej wraz z partnerami Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową im. F. Stefczyka oraz Stefczyk Finanse podobnie jak w latach ubiegłych zadbali o jej przeprowadzenie.

Dzięki hojności i wsparciu akcji przez darczyńców, głównie członków SKEF i Kasy Stefczyka oraz zaangażowaniu wolontariuszy w 2021 roku udało się zebrać kwotę: 19 227,26 zł. Środki te pozwoliły na obdarowanie podopiecznych z dwóch Domów Dziecka: Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Maniach oraz Domu im. J. Korczaka – Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku.

W dniu 15 listopada 2021 r.  zakupione dary w postaci podłogi interaktywnej oraz publikacji edukacyjnej dla dzieci zostały przekazane przez Monikę Marchalewską – przedstawiciela SKEF oraz Martę Banach–Kujawską – pełnomocnika Kasy Stefczyka podopiecznym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Maniach.

Natomiast zakupiony sprzęt specjalistyczny – pionizator COCO, dla Domu im. J. Korczaka – Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku zostanie przekazany na początku stycznia 2022 r. i pomoże w rehabilitacji niepełnosprawnych podopiecznych placówki.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w imieniu własnym oraz wszystkich obdarowanych dzieci składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za dotychczasowe wsparcie akcji i dokonane wpłaty.

W grudniu 2021 r. rozpoczęła się kolejna zbiórka „Skarbonka”, do udziału w której serdecznie zachęcamy. Liczymy, że przy wsparciu członków SKEF oraz Kasy Stefczyka uda się nam zebrać jeszcze więcej środków, które pozwolą na wsparcie podopiecznych z kolejnych Domów Dziecka. Monika Marchalewska