23 czerwca zakończyła się realizacja zajęć w klasach pierwszych, w II semestrze roku szkolnego 2016/2017