Dziękujemy Państwu za wszystkie przesłane zgłoszenia i duże zainteresowanie projektem.

Do dnia 28 lutego 2017 roku na stronie projektu zostanie opublikowana lista nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa w przypadku rezygnacji nauczyciela lub braku możliwości wzięcia przez niego udziału w dwudniowych warsztatach metodycznych.

Wybranych nauczycieli poinformujemy o zakwalifikowaniu się do projektu drogą mailową oraz prześlemy dalsze informacje związane z udziałem w projekcie.