Wielu z nas określenia „zaliczka” i „zadatek” używa wymiennie. Musimy jednak pamiętać, że nie są one jednoznaczne i jest między nimi istotna różnica.

Zarówno zaliczkę jak i zadatek zazwyczaj płacimy w momencie zawierania umowy. Obydwa są zaliczane w poczet kwoty ostatecznej za towar bądź usługę. Tak więc, jeśli umowa zostanie zrealizowana, kupujący płaci umówioną sumę pomniejszoną o wpłaconą wcześniej zaliczkę lub zadatek. Różnice pojawiają się w przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron.

Zaliczka

Odstępując od umowy, gdzie zapłaciliśmy sprzedawcy lub usługodawcy zaliczkę, druga strona jest zobowiązana zwrócić nam w całości zaliczkę. Ta sama sytuacja ma miejsce, kiedy to sprzedawca odstąpi od umowy – również ma obowiązek zwrócić wpłaconą przez nas wcześniej kwotę.

W tym przypadku, trudno uznać zaliczkę jako jakiekolwiek zabezpieczenie. Jest to jedynie część zapłaty końcowej, którą wpłacamy w momencie podpisania umowy.

W związku z powyższym jest ona bardziej korzystna dla wpłacającego zaliczkę – bo bez względu na to, czy sam zrezygnuje z usługi, czy uczyni to druga strona – w obu przypadkach zaliczka wróci do zamawiającego towar bądź usługę.

Zadatek

Natomiast w przypadku, kiedy zapłaciliśmy zadatek i odstąpimy od umowy – kwota zadatku nie zostanie nam zwrócona – zadatek przepada. Jednak, jeśli to usługodawca nie wywiąże się z umowy, możemy od niego żądać dwukrotności wpłaconej sumy.

Dlatego zadatek, jest uznawany za formę zabezpieczenia umowy, zarówno dla wpłacającego jak i przyjmującego.

W związku z powyższym, podpisując umowę, w której będziemy mieli do czynienia z przedpłatą, bardzo ważnym jest nazewnictwo. Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, czy dokonana przedpłata – to zaliczka czy zadatek.    Magdalena Boryna