Z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy i rozwiązania quizu o SKEF! Quiz składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Powodzenia!

https://forms.office.com/r/m6NS2if9bW