Banki w związku z epidemią koronawirusa proponują tymczasowe zawieszenie spłaty rat kredytów gotówkowych i hipotecznych. Każda instytucja ma jednak inną ofertę i wymagania. Bankier.pl zebrał najważniejsze informacje dla klientów indywidualnych.

Tymczasowe odroczenie spłaty kredytów to jeden z punktów planu przedstawionego przez banki w związku z epidemią koronawirusa. W najbliższym czasie kolejne instytucje zaprezentują szczegóły swoich procedur. Wnioskować o ulgę będzie można zdalnie bez konieczności wizyty w placówce, a kredytodawcy mają nie pobierać dodatkowych prowizji i opłat.

mBank

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 6 miesięcy.

Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: tylko odsetki, liczba rat nie ulega zmianie.

Odroczenie spłaty rat kapitałowych możliwe jest na maksymalnie 6 miesięcy. Mogą o nie wnioskować klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Wniosek składa się w serwisie transakcyjnym mBanku. W zakładce „moje finanse” należy wybrać „kredyty”, następnie odpowiednie zobowiązanie i wskazać „złóż wniosek”. Na liście wniosków dostępny jest wybór „odroczenie spłaty kapitału”. Po wpisaniu liczby miesięcy zawieszenia spłaty klika się przycisk „wyślij wniosek”.

Spłata jest zawieszana automatycznie. Wnioski można składać od 16 marca od godziny 16:00.

Bank Pekao

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.

Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłat lub spłata wyłącznie rat kapitałowych,  wydłużenie okresu spłaty.

Bank informuje, że zawieszenie spłaty dotyczy zarówno umów kredytowych, jak i leasingowych oraz faktoringowych. Klienci Banku Pekao posiadający kończące się w najbliższych miesiącach linie kredytowe mogą liczyć na ich odnowienie na okres do 6 miesięcy w sposób uproszczony. Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat czy prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat, a składanie stosownych próśb może odbywać się zdalnie.

PKO BP

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.

Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłat, liczba rat nie ulega zmianie w przypadku kredytów hipotecznych, przy pozostałych kredytach możliwe wydłużenie okresu spłaty o maksymalnie 3 miesiące.

Odroczenie spłaty może dotyczyć maksymalnie 3 rat kredytu. Za rozpatrzenie wniosku nie jest pobierana opłata.

Wnioski można składać w serwisie internetowym iPKO. W sekcji „oferty i wnioski” należy wybrać „dyspozycje i zaświadczenia”, a następnie „nowa dyspozycja”.

Kredytobiorcy hipoteczni powinni:

 • wybrać kategorię „kredyt hipoteczny”,
 • wybrać rodzaj wniosku „dyspozycja”,
 • wybrać podkategorię „zawieszenie spłaty kredytu”,
 • wskazać umowę, której będzie dotyczyć wniosek,
 • wybrać sposób powiadomienia o decyzji banku (e-mail lub SMS).

Wnioski dotyczące kredytów hipotecznych można składać od 17 marca. Dyspozycje dotyczące kredytów gotówkowych są przyjmowane od 18 marca.

PKO BP wskazuje, że wniosek w przypadku kredytu hipotecznego zawiesza jedną ratę. Dlatego należy złożyć go ponownie w kolejnym miesiącu (najpóźniej 3 dni robocze przed terminem płatności raty).

ING Bank Śląski

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 6 miesięcy.

Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłat, okres spłaty ulega wydłużeniu. Wniosek o zawieszenie spłaty będzie można złożyć w kanałach zdalnych po 23 marca.

Raiffeisen Bank International (d. Raiffeisen Polbank)

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.

Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłat, okres spłaty ulega wydłużeniu.

Odroczenie spłaty możliwe jest jednorazowo na okres 3 miesięcy. Jednocześnie wydłużany jest okres spłaty kredytu. Za rozpatrzenie wniosku nie jest pobierana opłata.

Wnioski składać można za pośrednictwem bankowości internetowej R-NET. Należy wybrać moduł „dyspozycje”, złożenie wniosku i typ „pozostałe dyspozycje”, a następnie „uzupełnienie dokumentacji”. W polu „Dotyczy dyspozycji” wybrać z listy „Raty elastyczne” oraz w polu „Nr kredytu” wprowadź numer kredytu, którego dotyczy dyspozycja. W sekcji „Dodatkowe informacje” należy wpisać „odroczenie spłaty rat kredytu”.

Bank żąda dołączenia zdjęcia lub skanu podpisanego uzasadnienia z wyjaśnieniem, dlaczego pandemia COVID–19 ma negatywny wpływ na wysokość osiąganego dochodu i terminowe regulowanie rat kredytu.

Informacja o rozpatrzeniu wniosku o odroczenie spłat rat kredytu zostanie zamieszczona w bankowości internetowej R-NET w module „Wiadomości”.

Wniosek należy złożyć co najmniej na 3 dni robocze przed datą najbliższej raty kredytu. Bank wskazuje, że w okresie zawieszenie spłat należy regulować składki ubezpieczeniowe.

Santander Bank

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 6 miesięcy.

Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: spłata tylko raty odsetkowej, okres spłaty nie ulega wydłużeniu.

Z odroczenia spłaty mogą skorzystać kredytobiorcy spłacający kredyty gotówkowe i hipoteczne. Zgłoszenia należy dokonać w placówce lub przez infolinię. Wkrótce dostępny będzie także wniosek w bankowości internetowej. W okresie wakacji kredytowych należy spłacać odsetki zgodnie z harmonogramem spłaty, zawieszony kapitał powiększy kolejne raty.

Alior Bank

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące lub 6 miesięcy.

Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłat (maks. 3 miesiące) lub spłata tylko raty odsetkowej (maks. 6 miesięcy), okres spłaty ulega wydłużeniu.

Z wakacji kredytowych w Alior Banku mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Bank nie pobiera żadnych opłat za przyznanie wakacji kredytowych i proponuje dwa warianty:

 • zawieszenie rat kapitałowych na 6 miesięcy lub
 • zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych na 3 miesiące.

Przyznanie wakacji kredytowych jest równoznaczne z wydłużeniem okresu kredytowania na odpowiedni okres. Wnioski są rozpatrywane zdalnie. Na stronie banku udostępniono formularz kontaktowy dla klientów starających się o odroczenie spłat.

Bank Millennium

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.

Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłat, okres spłaty ulega wydłużeniu.

Propozycja odroczenia rat jest dostępna dla klientów, którzy podpisali umowę przed 18 marca 2020 r. i na dzień wnioskowania nie mają znaczących zaległości w spłacie. Dodatkowo konieczne jest złożenie oświadczenia o braku możliwości spłaty w związku z sytuacją epidemiczną.

Wnioski można składać telefonicznie, za pośrednictwem TeleMillennium.

BNP Paribas Bank

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.

Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłat, okres spłaty ulega wydłużeniu.

Opcja odroczenia spłat dotyczy kredytów gotówkowych, samochodowych i hipotecznych, także sektora Agro (dla rolników). Wniosek należy złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie banku, podając numer umowy kredytowej. Po otrzymaniu wniosku bank skontaktuje się z klientem telefonicznie i przeprowadzi pozostałą część procesu zdalnie. Wnioski należy składać co najmniej 5 dni roboczych przed terminem spłaty najbliższej raty.

Bank umożliwia także zastosowanie karencji w spłacie samego kapitału, na okres do 6 miesięcy. Taką opcję można wybrać podczas rozmowy z doradcą już po złożeniu wniosku.

Citi Handlowy

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.

Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłat, okres spłaty ulega wydłużeniu.

Klienci indywidualni mogą wnioskować o przesunięcie spłaty raty kapitałowo-odsetkowej w przypadku pożyczki gotówkowej oraz kredytów zabezpieczonych na okres do trzech miesięcy. W odniesieniu do karty kredytowej, będą mieli możliwość zawieszenia spłaty kwoty minimalnej. Pomoc będzie udzielana klientom po wypełnieniu przez nich prostego wniosku, zawierającego deklarację o pogorszeniu sytuacji finansowej w związku z panującą epidemią.

Credit Agricole

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 6 miesięcy.

Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłat lub spłata tylko części kapitałowej (kredyty hipoteczne), okres spłaty ulega wydłużeniu.

Klienci mogą wnioskować o restrukturyzację zadłużenia zdalnie, za pośrednictwem formularza na stronie internetowej banku. Wniosek powinien zawierać informacje o dochodzie kredytobiorcy i wskazanie, jak epidemia wpłynęła na sytuację klienta.

Nest Bank

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.

Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: spłata tylko części kapitałowej, okres spłaty ulega wydłużeniu.

Wniosek można złożyć bez wychodzenia z domu – online przez bankowość internetową Nest Banku lub formularz na www, mailowo, telefonicznie przez infolinię, pocztą tradycyjną na adres banku lub przez dyspozycję w placówce (bank prosi jednak o korzystanie z kanałów zdalnych i unikanie wizyt w placówce, jeżeli nie są niezbędne).

Volkswagen Bank

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.

Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: spłata tylko części kapitałowej, okres spłaty nie ulega wydłużeniu. Klienci mogą złożyć wniosek elektronicznie (w formie skanu wysłanego e-mailem) lub telefonicznie.

Bank Ochrony Środowiska

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.

Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: spłata tylko części kapitałowej, okres spłaty nie ulega wydłużeniu.

Zawieszenie jest możliwe dla klientów spłacających kredyty i pożyczki, w tym hipoteczne, nieposiadających zaległości w spłacie w dniu złożenia wniosku. Wnioski można składać w bankowości internetowej, na infolinii i w placówkach banku. Rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne. Jeśli kredyt był udzielany z partnerem zewnętrznym (np. dofinansowanie NFOŚiGW) zgoda BOŚ jest uzależniona od zgody partnera.

Bank Pocztowy, enveloBank

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 6 miesięcy.

Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: spłata tylko części kapitałowej, okres spłaty nie ulega wydłużeniu.

Wnioski składać mogą klienci spłacający kredyty gotówkowe, pożyczki gotówkowe oraz kredyty i pożyczki hipoteczne. Bank nie pobiera opłaty za udzielenie prolongaty. Wniosek można składać w bankowości mobilnej, internetowej lub na infolinii banku.

Getin Bank

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.

Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: spłata tylko części kapitałowej lub brak spłaty, okres spłaty ulega wydłużeniu.

O prolongatę lub karencję mogą wnioskować spłacający kredyty hipoteczne, gotówkowe i samochodowe. Dla kredytów „Rodzina na swoim” z czynnymi dopłatami BGK można będzie wnioskować jedynie o karencję. Wnioski można składać od 25 marca, proces realizowany jest bez wizyty w oddziale, nie jest pobierana opłata. Odpowiednie formularze są opublikowane na stronie internetowej banku.

Santander Consumer Bank

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.

Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: spłata tylko części kapitałowej, okres spłaty nie ulega wydłużeniu (kredyty samochodowe, hipoteczne) lub zostaje wydłużony (pozostałe kredyty).

Z zawieszenie spłaty raty kapitałowej nie mogą skorzystać osoby, które mają zaległości w spłacie. Złożenie wniosku jest bezpłatne i odbywa się za pomocą formularza online. O decyzji bank poinformuje SMS-em. Z możliwości skorzystania z zawieszenia wyłączeni są klienci spłacający kredyt samochodowy z ratą balonową.

Bank BPH

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.

Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłaty, okres spłaty nie ulega wydłużeniu.

Wniosek może zostać złożony w stosunku do kredytów:

 1. których umowa kredytu nie została wypowiedziana przez Bank,
 2. które nie mają zaległości w spłacie dłuższej niż 90 dni,
 3. którego rata kredytu, która ma być odroczona, przypada po dacie złożenia wniosku – wnioski powinny zostać złożone z minimalnym 7-dniowym wyprzedzeniem,
 4. których data zapadalności (końca) kredytu nie jest wcześniejsza niż data złożenia wniosku o udzielnie przerwy w spłacie oraz przerwa w spłacie nie będzie powodowała konieczności wydłużenia okresu kredytowania,
 1. nie objętych przerwą w spłacie, na moment składania wniosku,
 2. dla których nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu nie jest objęta działaniami egzekucyjnymi,
 3. dla których na rachunku nie występuje, na moment składania wniosku, nadpłata trzech kolejnych rat kredytu,
 4. dla których kredytobiorcy nie korzystają ze wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Wniosek należy wydrukować, zeskanować i wysłać w bankowości internetowej banku lub e-mailem. W wyjątkowych sytuacjach możliwe będzie złożenie dyspozycji na infolinii. Odsetki zostaną doliczone do pierwszej raty po okresie zawieszenia spłaty.

Bank BPS

Maksymalny okres zawieszenia spłat: 3 miesiące.

Sposób spłaty w trakcie wakacji kredytowych: brak spłaty, okres spłaty nie ulega wydłużeniu.

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu można składać za pośrednictwem formularza w bankowości elektronicznej e25. Dostępna jest także opcja wnioskowania e-mailem i w oddziałach banku. Rozpatrzenie aplikacji jest bezpłatne i nie wymaga zawierania aneksu.

Źródło:  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Koronawirus-Zawieszenie-splaty-kredytu-mBank-PKO-ING-Klient-indywidualny-7841177.html