Zmiany liczenia terminów w prawie cywilnym

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa zmieniająca kodeks cywilny. Do najważniejszych zmian, jakie zostały wprowadzone jest ustalenie zmiany liczenia terminów w prawie cywilnym.

Zgodnie z poprzednim brzmieniem art. 115 kodeksu cywilnego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypadał na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływał dnia następnego. W tym zakresie pojawiło się wiele wątpliwości odnośnie zaliczenia soboty, jako dnia wolnego.  Ostatecznie uznano, że sobota nie jest dniem wolnym od pracy i w przypadku upływu terminu w sobotę osoba była zobowiązana do dokonania powyższej czynności tego dnia.

Obecnie wprowadzona zmiana w kodeksie cywilnym jednoznacznie wskazuje, że jeżeli termin danej czynności wypada w sobotę, koniec terminu do wykonania czynności przypadający na sobotę upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Powyższe ma również zastosowanie nie tylko do czynności cywilnych np. terminów zapłaty, ale również do czynności dokonanych podczas postępowania cywilnego. Tym samym, jeśli dokonanie czynności w postępowaniu cywilnym np. złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wypada na sobotę, pozwany nie jest już zobowiązany do nadania pisma w placówce pocztowej tego dnia, ponieważ ostateczny termin nadania pisma wypada w poniedziałek (jeżeli poniedziałek nie jest ustawowo dniem wolnym od pracy).