Do Ośrodka Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zgłosiła siła się Pani Marta, która chciałaby uniknąć dziedziczenia długów po swojej matce. Klientka na co dzień mieszka za granicą, stara się pomagać swojej matce w spłacie zobowiązań, ale jest ich tak dużo, że jest pewna, że niestety nie uda jej się ich spłacić. Obawia się sytuacji, że przebywając za granicą nie będzie miała możliwości w terminie odrzucić spadku w swoim imieniu i swoich małoletnich dzieci. Dlatego pyta czy może coś zrobić już teraz, żeby uchronić siebie i bliskich od odziedziczenia długów po matce?

Kwestie dotyczące dziedziczenia uregulowane są w kodeksie cywilnym. Jeżeli chcemy uniknąć przejęcia długów po bliskiej osobie to zgodnie z art. 1048 kodeksu cywilnego możemy zrzec się dziedziczenia. Należy jednak pamiętać o tym, że należy to zrobić jeszcze za życia przyszłego spadkodawcy. Zrzeczenie się dziedziczenia jest umową zawieraną pomiędzy przyszłym spadkobiercą, a spadkodawcą i musi ona zostać zawarta w formie aktu notarialnego, pod rygorem jej nieważności.

Jeżeli klienta chce zrzec się dziedziczenia po matce musi się udać wraz z nią do notariusza i zawrzeć stosowną umowę. Warto w tym miejscu dodać, że taka umowa nie ma charakteru osobistego, co oznacza, że istnieje możliwość zawarcia jej również przez pełnomocnika, który będzie miał udzielone pełnomocnictwo szczegółowe w tym zakresie.

Jeżeli klienta zawrze taką umowę z matkę nie musi się już martwić o fakt, że ona lub jej dzieci będą odziedziczą w przyszłości długi spadkowe. Zgodnie z art. 1049 kodeksu cywilnego zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, czyli w tej sytuacji obecnych małoletnie dzieci klientki również tych, które narodzą się już po dacie podpisania takie umowy.

Skutki zrzeczenia się dziedziczenia nastąpią dopiero w momencie otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. W takiej sytuacji osoba, która zrzekła się dziedziczenia jest traktowana jak by nie dożyła otwarcia spadku, co oznacza, że nie dziedziczy po zmarłym jaki również nie będzie miała prawa do zachowku po nim.

Należy pamiętać o tym, że przedmiotem umowy zrzeczenia się dziedziczenia jest jedynie prawo do dziedziczenia z ustawy. Oznacza to, że skutki prawne takiej umowy nie dotyczą dziedziczenia na podstawie testamentu. W praktyce oznacza to, że jeżeli klientka zarzecze się dziedziczenia poprzez zawarcie takiej umowy notarialnej z przyszłym spadkodawcą, to nie wyklucza to możliwości dziedziczenia przez nią na podstawie testamentu.

Warto również wspomnieć o tym, że zgodnie z art. 1050 kodeksu cywilnego zrzeczenie się dziedziczenia może zostać uchylone. W tym celu przyszły spadkobierca i spadkodawca muszą zawrzeć kolejną umowę w tym przedmiocie, dla której ważności również wymagana jest forma aktu notarialnego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Więcej >>>

2 KOMENTARZE

  1. Dzień dobry, czy w sytuacji gdy ojciec dziecka wychowuje dziecko sam, a matka prowadzi hulaszcze zecie i ma masę długów, to może taki ojciec zrzec się w imieniu dziecka dziedziczenia po matce? Czy należałoby to zrobić tak jak w tym artykule, czyli u notariusza w obecności matki.dziecka, czy inaczej, przez sąd?

  2. Do umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia potrzebny jest podpis matki u notariusza.
    Jeśli nie da się tego uzyskać, to po śmierci matki dziecko zawsze może odrzucić spadek. Jest na to pół roku od czasu, kiedy dziecko dowie się o śmierci matki. Wtedy spadek przechodzi na żyjące dzieci dziecka, czyli wnuki matki, lub dalszych spadkobierców. Jeśli nie chcą oni przyjąć spadku, to też mogą go odrzucić. Oni też mają na to pół roku, ale liczone od czasu, kiedy dowiedzieli się, że zostali powołani do spadku. Jeśli wszyscy odrzucą spadek, to przechodzi on na gminę, w której zamieszkana była matka przed śmiercią.

Comments are closed.