Pani Dominika wylicytowała na aukcji internetowej starą, zabytkową lampę naftową. Po otrzymaniu towaru okazało się, że lampa nie pasuje do wystroju mieszkania. Czy w takiej sytuacji konsumentka ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru?

Konsument, który nabył towar na podstawie umowy zawartej na odległość (np. przez internet, katalog wysyłkowy) może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 10 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy.

Wyjątek stanowią towary nabyte drogą licytacji. Jeżeli w trakcie aukcji internetowej miało miejsce tzw. ”podbijanie ceny”, to konsument nie ma możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Bowiem przepisy odnoszące się do umów zawieranych na odległość nie dotyczą sprzedaży z licytacji.

W przypadku, gdy cena była z góry ustalona (np. opcja ,,kup teraz’’), a sprzedawca był przedsiębiorcą, to istnieje możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny: ,,w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakikolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki umowne od daty dokonania przedpłaty’’.