Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 1 października  2018 roku rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego pt: „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior”. Głównym celem projektu jest wzrost świadomości finansowej w grupie 300 osób w wieku 55 plus, w obszarze gospodarowania budżetem domowym oraz w zakresie działania instytucji finansowych i oferowanych przez nie usług finansowych w okresie od 01-10-2018 do 30-04-2019 r.

Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Więcej informacji na stronie PROJEKTU.