„Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior”

PROJEKT EDUKACYJNY DLA SENIORÓW 

„BEZPIECZNA RODZINA – BEZPIECZNY SENIOR”.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w dniu 1 października  2018 roku rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego pt: „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior”.

Głównym celem projektu jest wzrost świadomości finansowej w grupie 300 osób w wieku 55 plus, w obszarze gospodarowania budżetem domowym oraz w zakresie działania instytucji finansowych i oferowanych przez nie usług finansowych w okresie od 01-10-2018 do 30-04-2019 r.

Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Działania projektu obejmą grupę 300 seniorów i seniorek na obszarze kilku województw w kraju (woj. lubelskie, mazowieckie, małopolskie i pomorskie). W ramach projektu zamierzamy prowadzić bezpłatne warsztaty edukacyjne dla seniorów (osób po 55 roku życia). Tematyka zajęć będzie dotyczyć zagadnień w zakresie dyspozycji na wypadek śmierci oraz rachunku wspólnego.

Zajęcia „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior” będą miały formę (1 spotkania) 2 godzinnego warsztatu złożonego z dwóch modułów tematycznych wypełnionych indywidualnymi i grupowymi ćwiczeniami opartymi na przykładach z życia codziennego. Planujemy je przeprowadzić między styczniem a kwietniem 2019 r.

Rekrutacja uczestników w projekcie odbywa się poprzez zgłoszenie do SKEF, instytucji działających na rzecz seniorów, które po zakwalifikowaniu do projektu rekrutują grupę uczestników na warsztaty. Zajęcia będą prowadzić specjaliści o długoletnim doświadczeniu w zakresie edukacji finansowej i doradztwa konsumenckiego. Uczestnicy zajęć otrzymają materiały szkoleniowe oraz upominek. Zajęcia odbywać się będą w nieodpłatnie udostępnionych salach szkoleniowych instytucji zainteresowanych przeprowadzeniem warsztatów.

Wszelkich informacji na temat projektu ze strony SKEF udziela: Iwona Karmasz – koordynator ds. szkoleń tel: 58/624-98-76; e-mail: ikarmasz@skef.pl