16 stycznia 2017 r. w Warszawie odbyły się warsztaty metodyczne dla przyszłych trenerów projektu „Biznesplan? To nie takie trudne!”. Pierwsza część spotkania poświęcona była przedstawieniu celów i zakresu merytorycznego projektu, które przedstawiła Magdalena Boryna (koordynator projektu). Następnie omówiono sprawy administracyjne i podpisano umowy z trenerami (nauczycielami).

20170116_153203   20170116_113202

Dalszą część szkolenia prowadził Waldemar Kotowski  – autor podręcznika „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes”, który omówił m.in. takie zagadnienia jak: rola nauczyciela w programie, zastosowanie metody projektu w nauczaniu biznesu i ewaluacja projektu, biznesplan jako plan przedsięwzięcia, analiza kluczowych elementów biznesplanu, propozycja harmonogramu zajęć.

Na koniec, wspólnie przeanalizowano proponowany regulamin konkursu na najlepszy biznesplan. Więcej >>>