Po wielu miesiącach prac nad stworzeniem gry planszowej „Przedsiębiorczość na planszy”, finalna jej wersja została z sukcesem ukończona!

Gra jest przeznaczona do edukacji przedsiębiorczej młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Ma w sposób przyjazny i ciekawy zapoznać młodzież z tematyką zarządzania własnym biznesem. Uczniowie wcielają się w rolę przedsiębiorców produkujących i sprzedających sprzęt sportowy. Jako właściciele firm muszą podejmować decyzję dotyczące produkowanego asortymentu, zadbać o zakup odpowiednich zasobów do produkcji, inwestować w rozwój firmy i zatrudniać właściwych specjalistów.

Gra jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych (w wieku 15+). W rozgrywce może wziąć udział od 2 do 4 graczy. Możliwe jest również rozegranie gry w 2, 3 lub 4 zespołach dwuosobowych. Gra dostosowana jest do warunków szkolnych – rozgrywka podstawowa zajmuje 45 minut, zaś rozszerzona – do 90 min. Wielkość planszy i pozostałych elementów gry pozwala na swobodne rozegranie w sali lekcyjnej – są zaprojektowane w taki sposób, aby można je było rozłożyć na ławce/stoliku w klasie. Zakres tematyczny gry i zajęć z jej wykorzystaniem jest zgody z podstawą programową przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”.

W październiku 2021 r. gra (w kompletach po 6 egzemplarzy) zostanie przekazana bezpłatnie 185 nauczycielom przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski do wykorzystania podczas realizacji zajęć szkolnych i pozalekcyjnych.

Więcej na temat PROJEKTU>>>